Les 24 de Joan Yebras

Professor a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS). La seva tasca com a docent és un estil de vida.