Salutació de l'Inspector

Som u

En començar la presentació de la Programació del curs 2019-2020, permeteu-me que us saludi cordialment a tots. Alhora, reitero la meva acció de gràcies per tot el que esteu fent per desenvolupar la missió que la Inspectoria té encomanada.

“Som u” és l’eslògan que guiarà els nostres esforços en aquests anys. Partim de la idea que en la Inspectoria és molt més el que ens uneix que el que ens separa, i estiguem convençuts que el moment present ens demana a tots un profund sentit de pertinença a la Inspectoria i un compromís ferm amb els joves que tenim encomanats.

Vull en aquestes línies reiterar el que ens uneix per sobre de qualsevol altra diferència. La dispersió i la fragmentació ens lleven energies per a transformar creativament els ambients en què ens movem. Ens uneix la fe en un Déu que és Amor infinit i que es fa present en la història dels joves i de totes les persones.

Per això, aquestes línies de presentació són una crida a unir-nos en la missió que el bon Déu ens ha encomanat: ser signes i portadors de l’amor de Déu. El que més ens uneix és fer el bé en comú. I d’això es tracta: de fer el bé en comú. La manera d’estar i realitzar aquesta missió és tan important com el resultat d’aquesta. Obrim amb els joves espais de trobada, escolta, oració i diàleg davant els desafiaments de la societat. Aquesta missió no és possible realitzar-la sense entrar en una franca i àmplia col·laboració amb els altres en totes les dimensions del quefer humà.

No tinguem pors ni mandra. L’Esperit està present en les persones que promouen la fraternitat, amb desig de bé, veritat i justícia. Com us deia en una de les frases pronunciades en la presentació del programa d’enguany en els diversos llocs de la Inspectoria, “Es tracta de fer evident que l’Esperit no ha cridat a compartir vida i missió a incompatibles. Perquè la docilitat al carisma obre vies d’entesa, concòrdia, consens i fins i tot unitat” (Luis Alberto Gonzalo Díez, VR juny 2019).

La programació que ara teniu entre mans és l’expressió, per al curs 2019-2020, de l’esforç per adequar les estructures que tenim a la missió que se’ns ha confiat i hem assumit.

 

Gaudiu d’un bon curs!

Ángel Asusmendi

Inspector