Santedat Salesiana

"La santedat consisteix a estar sempre alegres"

Membres glorificats de la Família Salesiana

Déu ha demostrat gran amor a la Família Salesiana de Sant Joan Bosco enriquint-la amb la santedat.

«Sacerdotes, seglares y consagrados, jóvenes y adultos de la Familia, personas dedicadas a la educación y evangelización, constructores de la vida de cada día y apóstoles llamados al heroísmo del martirio, todos encuentran riqueza de inspiración en nuestros Santos. 

“Sacerdots, seglars i consagrats, joves i adults de la Família, persones dedicades a l’educació i evangelització, constructors de la vida de cada dia i apòstols anomenats a l’heroisme del martiri, tots troben riquesa d’inspiració en els nostres Sants.

És admirable el que produeix la gràcia de l’Esperit Sant en el cor dels qui l’acullen i es mostren disponibles a la seva acció. Vessant el seu amor, impulsa a la caritat perfecta i a la unió cada vegada més profunda dels qui acullen el seu do.

La comunió que desitgem com a Família té en la santedat, buscada amb obstinació, l’aspecte més ric del que compartim.”

Carta de comunió de la Família Salesiana, 38.

A més de Sant Joan Bosco, molts són els homes i dones que han estat declarat sants o beats des de la seva pertinença a la Família Salesiana o la seva comunió amb el carisma salesià.

Sants

Maria Mazzarello

Domènec Savio

Josep Cafasso

Lluís Versiglia

Calixte Caravario

Lluís Guanella

Lleonard Murialdo

Lluís Orione

Artémide Zatti

Beats

José Calasanz y 31 C.

August Czartoryski

Alessandrina Maria da Costa

Francesc Kesy y 4 C.

Josep Kowalski

Bronislaw Markiewicz

Albert Marvelli

Magdalena Morano

Ceferino Namuncurà

Eusebia Palomino

Pius IX Papa

Felip Rinaldi

María Romero Meneses

Miquel Rua

Enrique Saiz Aparicio y 62 C.

Esteban Sandor

Maria Troncatti

Lluís Variara

Laura Vicuña