Consell Inspectorial

Consell Inspectorial 

El Consell Inspectorial és l’òrgan col·legiat d’animació i govern de la inspectoria, entre Capítols. “El convoca i presideix l’inspector. Està format pel vicari, l’ecònom i, ordinàriament, per tres o cinc consellers.” (Const. 164)

Fernando Miranda Ustero

Inspector

José Luis Navarro Santotomás

Vicari

Marco A. Vázquez Fernández

Ecònom

Jordi Lleixà i Jané

Delegat de Pastoral Juvenil

Ramón Ronda Segrelles

Conseller

Joan Valls i Ferrer

Coord. Plataformes Socials

Miguel Canino Zanoletty

Coord. d'escoles

Narcís Frigola i Ramió

Conseller

Alberto Payá Rico

Secretari