Racó de pregària

Recursos per a joves: meditació de la Paraula
i pregària personal

Et presentem aquí un recull de recursos per a la teva vidaespiritual i per a la del teu grup. D’entre ells, alguns estan adaptats i altres són de creació pròpia. I tots, en la història més recent de l’Església, són considerats clàssics com a formes per aprofundir en el coneixement i en el seguiment de Jesús de Natzaret, el Crist. Ajudar en aquest objectiu és la nostra finalitat.

MATERIAL

QUARESMA 2022

LES EMPREMTES DE LA QUARESMA

Recursos pastorals per a catequistes, educadors i animadors juvenils per José J. Gómez Palacios

MOSTREM SIGNES D’ESPERANÇA

Quaresma amb Miguel Ángel Calavía

LA QUARESMA PER A INFANTIL I PRIMÀRIA

La Passió, Mort i Resurrecció comptada pels més petits

FINS DONAR LA VIDA

Itinerari quaresmal per a joves per José Miguel Núñez

Oracions de quaresma

Recursos per Pep Alamán

Quaresma Eco-teològica

Moviment ‘Laudato Si’ (Presa el planeta a la teva mà – Presa en compte el següent)

Pregarte

Material setmanal per a la pregària i la reflexió a partir de l'evangeli de cada diumenge
ANAR A LA WEB
Tiempo Interior

Tiempo Interior

Como explica Pepe Gómez, Tiempo Interior: «es el comentario al evangelio diario que vengo haciendo desde hace unos 20 años».
 
Este comentario tiene una característica que le diferencia de otros muchos existentes: no se centra tan sólo en reflexiones espirituales.
 
Tiene en cuenta los contextos históricos, sociales, culturales en los que se sitúa cada texto del evangelio.
 
Ya en su tiempo así lo hacía don Bosco cuando explicaba textos de la Biblia a sus chicos… Lo que suponía una novedad excepcional.
 

Versión castellana

ITINERARI DE ORACIÓ

La pregària és el cor de la fe. En aquesta lògica, tot itinerari d’educació a la fe ha de substanciar un itinerari de pregària. Tots dos processos comparteixen fonaments, destinataris, alè pedagògic, objectius. Som conscients que quan oferim un Itinerari d’Oració, unit a l’Itinerari d’educació a la fe, estem assenyalat una originalitat a la nostra proposta d’educació a la fe.

Però entenem que aquesta característica fa veure una pastoral juvenil de l’experiència de la fe. No podem oblidar que el proper Sínode fa una fotografia de la pastoral juvenil del futur i veu tres pilars: fe, discerniment i vocació. “La fe que rebem com a do sobrenatural, es presenta com a llum al sender, que orienta el nostre camí en el temps” (LF 4). És per a nosaltres de gran alegria oferir aquest itinerari de pregària unit a l’itinerari d’educació a la fe”.