Plataformes Socials

Primer, els últims

Les Plataformes socials Salesianes són serveis educatius integrals que responen a una veritable opció missionera i de presència familiar entre els joves en situació de risc; atenen a la persona del jove, l’acompanyen en la seva inserció comunitària com a subjecte de drets; es comprometen amb la justícia i la renovació de la societat; impulsen la cultura de la solidaritat segons valors que s’inspiren en el Sistema Preventiu de Don Bosco i en la Doctrina Social de l’Església.

Tots aquests serveis són duts a terme per una comunitat educatiu pastoral, dins d’un projecte orgànic més ampli inserit en l’obra salesiana i amb els criteris de el Sistema Preventiu de Don Bosco, que conjuga raó, religió i amabilitat, principis que indiquen una visió harmònica de la persona dotada de raó, afectivitat, voluntat i obertura a la transcendència. El Sistema Preventiu, original síntesi d’educació i evangelització, orienta els joves perquè arribin a ser «bons cristians i honrats ciutadans».

Amb aquesta finalitat la comunitat educatiu-pastoral, treballa d’acord amb un projecte educatiu i a uns criteris que li serveixen d’inspiració i orientació per a la realització de la seva activitat, i per l’animació, gestió i organització de la plataforma social.

Joan Valls

Coordinador de Plataformes Socials

Projectes

Destinataris

Educadors

Últimes notícies

Plataformes Socials