L’equip inspectorial de Pastoral Juvenil revisa i reflexiona a la llum dels documents del Capítol General 28.