Mesurant l’impacte de les Polítiques de Salvaguarda

23 julio 2021

Per Beatriz Delfa Rodríguez, Investigadora de la Càtedra d'Impacte Social – Universidad Pontificia Comillas

Dimarts passat dia 13 de juliol, la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes va participar amb diferents entitats en un grup focal (o entrevista grupal) a manera d’espai de reflexió promogut pel projecte Holistic per tal de conèixer l’impacte social de la implementació de polítiques de salvaguarda en les organitzacions.

Holistic és un projecte de la Universidad Pontificia Comillas, destinat a l’acompanyament, assessorament i formació d’entitats, amb vista a la creació d’entorns de cura i de bon tracte per als infants. Entre els seus objectius, es troba capacitar les organitzacions per detectar indicadors d’abús o de violència; intervenir de la manera més adequada, segura i eficaç; treballar en la prevenció de tota forma de violència; complir amb les exigències legals i amb els estàndards internacionals; adoptar una posició positiva i proactiva en la cura integral de les persones menors d’edat i en la defensa dels seus drets; promoure la cultura del bon tracte i de la cura mútua, en coherència amb la Missió de l’organització.

Però aconseguir tots aquests èxits implica la producció de canvis i, per això, Holistic també es preocupa de conèixer quin és l’impacte social del propi projecte en les entitats que reben els seus serveis, i per generar una eina que permeti a les organitzacions, que disposen de polítiques de salvaguarda o estan caminant cap a una cultura de bon tracte en les seves entitats , conèixer l’impacte social que aquestes accions tenen en la seva organització, en el seu entorn i en les persones que d’una o altra forma es troben en contacte amb les entitats.

L’objectiu del grup focal que va tenir lloc el dia 13, amb responsables de la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes, Federació Pinardi, Fundació Entrecultures, Fundació María Auxiliadora, FISAT, Fundació Mornese i Fundació Juan Soñador, va ser poder validar la teoria del canvi del projecte Holistic, així com conèixer els impactes o canvis positius i negatius que té per als responsables i les seves organitzacions el disposar (o no) de polítiques de salvaguarda i bon tracte per a la infància.

Entre les conclusions preliminars es va arribar a un consens respecte a les següents polítiques de salvaguarda:

  • Que les barreres principals són: la manca de recursos (i temps), la dificultat per a la implementació i la priorització de la intervenció que limita posar focus en altres aspectes com la salvaguarda.
  • Que l’impacte negatiu més significatiu és la ruptura amb models d’intervenció i estils educatius previs.
  • Que els impactes positius més consensuats són: Millora de el bon tracte a tota l’organització (empleats / es, voluntaris / es, etc.) i no només dels nens i les nenes. Millora en la sistematització de protocols i unificació de criteris. Potencia la creació d’entorns segurs en la societat (voluntaris / es, famílies de menors, etc.). Major capacitat de prevenció i detecció de l’abús. Ajuda a complir la finalitat missional. I més seguretat dels responsables en els seus equips.
  • Que ens queda camí per: involucrar als infants en el disseny i implementació de polítiques de salvaguarda, en la millora de recollida d’evidències i avaluació de les polítiques de salvaguarda.

Per a juny de 2022 esperem des d’Holistic poder donar suport a les organitzacions en el mesurament de l’impacte social de les seves polítiques de salvaguarda amb la creació d’una senzilla eina que ajudi a millorar la gestió de les accions encaminades a crear entorns segurs i de bon tracte.

També et pot interessar …

«Tantas vidas en una vida»

«Tantas vidas en una vida»

Publicada per la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials, aquest projecte neix amb la necessitat de conèixer i generar evidència empírica del procés dintegració sociolaboral de les dones migrants.