«Tantas vidas en una vida»

31 diciembre 2021

Per Plataformes Socials Salesianes

Les dones migrants han passat per la història de les migracions, però la història de les migracions no ha passat per elles. «Tantas vidas en una vida: investigación cualitativa de la mujer migrante a partir de su voz y su mirada» ha estat publicada per la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes amb la col·laboració de la Fundació Maria Auxiliadora, la Fundació JuanSoñador i ll’Associació Valponasca i compta amb el finançament de la Direcció General dInclusió i Atenció Humanitària, del Ministeri dInclusió, Seguretat Social i Migracions i el Fons dAsil, Migracions i Integració. Aquest projecte neix amb la necessitat de conèixer i generar evidència empírica del procés dintegració sociolaboral de les dones migrants amb les que des de fa temps treballen aquestes entitats.

La publicació es va presentar a Madrid (dijous 16 de desembre), León i Terrassa (dimarts 21 de desembre), en el marc del Dia de les Persones Migrants. En aquests diferents actes de manera presencial i online hi van participar els equips tècnics i algunes de les 63 dones informants de la investigació. També van assistir a la presentació personal de lAdministració Pública i el Degà de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Madrid.

Una investigació a partir de les veus i les mirades de les dones migrants

Aquesta investigació tracta de donar veu a les dones migrants a partir de la seva pròpia capacitat de resiliència i comptar des d’una perspectiva de gènere, els diferents mecanismes d’opressió, subordinació i invisibilització que han marcat la trajectòria de les dones, denunciant així la triple discriminació que viuen. : ètnica, classe social i gènere.

La recopilació d’informació (entrevistes i grups de discussió) i anàlisi qualitativa ha donat com a resultat tres blocs de categories: identitat sociocultural, procés migratori i projecte de vida. “Des d’aquestes categories s’explica la història de les dones migrants, amb les seves anades i vingudes, els seus somnis i dificultats, les seves llums i ombres” explica Marta Martín, investigadora responsable de «Tantas vidas en una vida».

Una de les conclusions extretes de la investigació és que “totes les dones informants surten del seu país d’origen, de forma deliberada o no, amb l’objectiu de poder trobar una qualitat de vida òptima que els permeti continuar el seu projecte de vida i assolir els seus somnis”.

Conclusions de la investigació

La manca d’informació a l’arribada, el temps d’espera per a la regularització de la situació administrativa, l’homologació dels títols acadèmics o altres tràmits burocràtic, la manca de suport per part de les institucions públiques, la discriminació o la dificultat per trobar una ocupació són alguns dels temes que més preocupen les dones i valoren de forma negativa.

La defensa dels drets socials i de la dona, l’empoderament a partir de la migració, els grups de suport i cercles de dones són valorats de manera positiva per les dones que hi reconeixen espais de seguretat i sororitat.

Aquestes conclusions han posat de manifest que les professionals immerses en el dia a dia dels projectes veuen imprescindible seguir recolzant i acompanyant les dones migrants durant el disseny del seu projecte de vida des de la llibertat i la capacitat de gestió amb què compten les mateixes dones. Marta Martín conclou explicant que aquest acompanyament hauria de ser “sense imposicions i deixant de banda la mirada etnocèntrica i colonial, col·locant-se les «ulleres violetes»”.

La publicació pot ser consultada a la web de la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesians.

També et pot interessar …

Noticia

[deg_elastic_gallery gallery_ids="67731,67728,67721,67576,67626,67636,67637,67638,67647" _builder_version="4.14.5"...