ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE C – II DIUMENGE DE PASQUA

18 abril 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

DIUMENGE DE RESURRECIÓ Cicle C (Jn 20, 19-31)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Jn 20, 19-31)

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats els quedaran perdonats, però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó.» Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb els altres. Ells li digueren: «Hem vist el Senyor.» Ell els contestà: «Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà dins el costat, no m’ho creuré pas.» Vuit dies més tard els deixebles eren a casa altra vegada, i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després digué a Tomàs: «Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis tan incrèdul. Sigues creient.» Tomàs li respongué: «Senyor meu i Déu meu!» Jesús li diu: «Perquè m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist.» Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest llibre. Els que heu llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, havent cregut, tingueu vida en el seu nom.

Comentaris:

Estem davant el primer final de l’evangeli de Joan. Abans del nostre text, l’evangeli ha relatat l’escena del sepulcre buit (Jn 20,1-10) i l’aparició de Jesús a Maria Magdalena (20,11-18). Després, se’ns relatarà l’aparició de Jesús al llac de Tiberíades (21,1-23) i el segon final de l’evangeli, que conclou amb una impressionant hipèrbole sobre les accions del Ressuscitat, que deixa oberta per al creient la porta d’una relació oberta i interminable amb Jesús, Senyor de la Vida (21,24-25).

El text evangèlic, dens com pocs, ens presenta dues escenes: la primera se situa en «el primer dia de la setmana», nom clàssic per indicar el dia de la resurrecció, el diumenge. Té dos moments: la presència de Jesús amb els deixebles sense Tomás (vv. 19-23) i el diàleg d’aquests amb Tomàs (vv. 24-25). L’escena següent és «vuit dies després», quan Jesús torna a estar amb els deixebles i parla amb Tomás (vv. 26-29). Després, la primera conclusió de l’evangeli (vv. 30-31).

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

» La resurrecció de Jesús és la plena participació de la vida divina per un ésser humà.”

 “Ressuscitat està «al mig», en el centre de la vida.”

  • “Crist Viu”
  • “Pau a vosaltres”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Omple’m Senyor Jesús de tu pau.

Només així quedaré lliure de les meves pors.

Infon-me el teu alè perquè el teu Esperit

em recuperi per a donar-me, perdonant-los

als qui t’hagin ofès.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

Ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS