ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE B – III DIUMENGE DE PASQUA

11 abril 2024

III DIUMENGE DE PASQUA Cicle B (LC 24,13-35)
PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;
creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.
Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,
i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.
Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit
perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill
a través de la Paraula que ara escoltarem.

1. LLEGEIX…

Què diu el text?
Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Lc 24,35-48)

En aquell temps els deixebles contaven el que els havia passat pel camí, i com havien reconegut Jesús quan partia el pa. Mentre parlaven d’això, Jesús mateix es presentà enmig d’ells i els digué: «La pau sigui amb vosaltres.» Ells, esglaiats, van creure que veien un esperit. Jesús els digué: «Per què us alarmeu? Per què us vénen al cor aquests dubtes? Mireu-me les mans i els peus, sóc jo mateix. Palpeu-me i mireu bé; els esperits no tenen carn i ossos com veieu que jo en tinc.» I mentre deia això els ensenyava les mans i els peus. Veient-los sorpresos, i que de tanta alegria encara no acabaven de creure-ho, els digué: «No teniu aquí res per menjar?» Ells li donaren un tall de peix a la brasa i se’l menjà davant d’ells. Després els digué: «Quan encara era amb vosaltres, us havia dit que s’havia de complir tot el que hi ha escrit de mi en el llibre de la Llei de Moisès, i en els dels Profetes i dels Salms.» Llavors els obrí els ulls perquè comprenguessin el sentit de les Escriptures, i els digué: «Així ho diuen les Escriptures: El Messies havia de patir i de ressuscitar d’entre els morts el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis.»

Comentaris:

Aparició als deixebles. Ara els dotze entren en la plenitud del missatge pasqual, gràcies a la trobada amb el ressuscitat. Els deixebles havien rebut ja el testimoni de Pere (Lc 24, 34), però necessitaven l’experiència personal de la trobada amb Jesús ressuscitat. Aquesta experiència personal és el fonament de la fe dels creients de tots els temps, encara que el testimoniatge dels altres, que han cregut abans, sigui indispensable. Jesús els descobreix el sentit profund de l’Escriptura. Aquesta no només troba en ell el seu compliment sinó el seu intèrpret (Lc 24, 44-45). I els envia com a testimonis a predicar la conversió i el perdó dels pecats per a tots els homes i dones. Per a aquesta ingent tasca els deixebles compten amb l’ajuda i la força de l’Esperit, la presència implícita del qual els prepara per a pentecosta (Lc 24, 49). Tenim també en aquest text tots els elements del que serà la futura missió de l’Església. El testimonia apostòlic tindrà com a tema central la mort i resurrecció de Jesús com el Messies, anunciat per l’Antic Testament (Lc 24, 44. 46). I des de Jerusalem es anunciarà a tots els pobles la conversió i el perdó dels pecats. És una breu síntesi que desenvoluparà àmpliament el llibre dels Fets (vegeu Hch 1, 8). Jesús ressuscitat no és un cadàver reanimat (com va poder ser-ho el fill de la vídua de Naín, Lc 7, 11-17). Jesús, amb la seva resurrecció, ha estat plenament assumit en la vida divina. No obstant això, i aquesta insistència està molt present en el relat, malgrat ser un fet que transcendeix l’experiència humana, es tracta d’un fet real, encara que no equiparable a l’empíric i mesurable. Anunciant que el Senyor ressuscitat té carn i ossos, Lluc va més enllà del que el relat previ de Emmaús i la mateixa aparició sobtada enmig dels seus deixebles suggereixen. Sembla voler evitar la creença en un ressuscitat no real. El Senyor ressuscitat és Jesús de Natzaret, i Lluc procura subratllar la continuïtat existent entre l’un i l’altre, com fa Joan en el seu evangeli (Jn 20, 19-29). Però no hem d’oblidar, per a tenir una experiència total d’aquesta trobada, la discontinuïtat subratllada per Pablo en 1 Cor 15, 35-50. La plena comprensió de la resurrecció de Jesús neix de la dialèctica entre identitat i alteritat.

2. MEDITA…
Què em diu Déu a través del text? Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“Tota la força del Ressuscitat impregna la nostra situació present; és una llum que transfigura el gris de les nostres ocupacions banals”

“Fes dels teus afectes, gestos d’enllumenament de l’amor en els germans”.

– “Pau a vosaltres.”
– “Canvia i perdona”

3. COMTEMPLA I PREGA…
Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor,
Tu ets el meu acompanyant perquè m’escoltes amb paciència,
em preguntes pel que inquieta la meva vida,
m’il·lumines i em demanes un espai en el meu cor.
fes que jo sàpiga seguir aquest mateix camí amb altres persones:
Escoltar, comprendre, il·luminar, encoratjar.

4. ACTUA…
A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX…
Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES…
Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,
ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

Fuente Oración: Evangelio al día 2024 Ed. CCS