VIURE A FONS | CICLE B – Ascensió del Senyor

16 mayo 2021

MC 16,15-20

En aquell temps, Jesús s’aparegué als onze i els digué: «Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la humanitat. Els qui creuran i seran batejats se salvaran, però els qui no creuran es condemnaran. Els senyals que acompanyaran els qui hauran cregut seran aquests: en nom meu trauran dimonis, parlaran llenguatges que no coneixien, agafaran serps amb les mans, i, si beuen alguna metzina, no els farà cap mal; imposaran les mans als malalts, i es posaran bons.» Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu. Ells se n’anaren a predicar pertot arreu. El Senyor hi cooperava, i confirmava la predicació de la paraula amb els senyals prodigiosos que l’acompanyaven.

Jesús s’acomiada dels deixebles definitivament amb un encàrrec: «Aneu pel món sencer a proclamar l’Evangeli a tota la humanitat». El missatge de Jesús és universal, mira la humanitat sencera. Ja no hi ha un poble elegit, sinó que és tota la humanitat l’elegida i destinada a experimentar la salvació de Déu. A més no hi haurà lloc on no s’hagi d’anunciar aquest missatge de resurrecció i de vida de Jesús: cal proclamar-lo «per tot arreu». Cap racó de la terra, cap país, cap grup de persones no estaran exclosos en principi del regne, ja que Jesús ha vingut perquè no hi hagi exclosos del poble ni pobles exclosos.

Però la tasca iniciada per Jesús de fer del món una fraternitat que confessi un sol Déu com a Pare i consideri que tots som germans queda encara per completar. Serem els seus deixebles els qui anunciem que cal canviar de ment -convertir-se- i submergir en les aigües de la mort la nostra vida de pecat -batejar-se- per a arribar a la riba d’una comunitat on tots tenen Déu com a Pare i on tots es consideren germans els uns dels altres, o el que és el mateix, lliures per estimar, iguals sense perdre la pròpia identitat, sempre oberts i amatents a acollir l’altre, encara que no sigui dels nostres, i solidaris.

Per a això comptem amb l’ajuda de Jesús, els signes de poder del qual ens acompanyaran: podrem llançar els dimonis de les falses ideologies que no condueixen a la felicitat, serem capaços de comunicar el missatge d’amor a tothom, parlant llengües noves, el maligne no tindrà poder sobre nosaltres -ni les serps ni el verí no ens faran mal- i passarem per la vida ajudant a posar remei a tant dolor humà.

– Estic assumint la missió pròpia de la meva identitat com a batejat/da en Crist Jesús? En què dono veritable «testimoni» de Jesús i de la seva Causa, i en què no el dono encara?

– Què em falta per madurar més en la fe? Conec suficientment el Projecte de Jesús? Busco viure per la seva Causa amb la força del seu Esperit i la seva experiència de Déu Pare-Mare?

– Quins signes dono d’interès pels altres i pel seu alliberament d’esclavituds o d’angoixes, de sofriments, marginació, opressió o depressió?

Aneu per tot el món…

Aquestes paraules estan dites pensant en mi,

en mi, que continuo la teva obra i que sento la teva companyia en la missió…

Però converteix-me primer a mi,

per tal que jo pugui anunciar als altres la Bona Notícia.

Dóna’m audàcia. En aquest món escèptic a vegades tinc vergonya i por.

Dóna’m esperança. En aquesta societat recelosa, jo tampoc no tinc sempre confiança  en les persones.

Dóna’m amor. En aquesta terra insolidària i freda, a vegades també sento poc amor.

Dóna’m constància. En aquest ambient còmode i superficial, jo també puc cansar-me fàcilment.

Converteix-me primer a mi,

per tal que jo pugui anunciar als altres la Bona Notícia..

Pertanyem a l’hora de la Missió

– Perquè el Regne és Esperit Sant, la Salvació no és felicitat infantil d’abundància material, sinó fe i trobada i vida nova en Crist Jesús.

– Perquè el Regne és Esperit Sant, no canvia l’escenari humà, respecta la llibertat de la persona i, per això, incorpora a l’acció de Déu la iniciativa de la persona.

– Perquè el Regne és Esperit Sant, tota conquesta humana d’alliberament és do de Déu i primícies del Regne futur.

– Perquè el Regne és Esperit Sant, és comunió de Vida Trinitària.

El signe de l’Esperit Sant i del Regne ets tu mateix/a:

– Si vius, com Jesús, en unió amb el Pare i al servei de les persones.

– Si tot el que dius i fas arriba a ser obra de l’Esperit en tu.

– Si no t’estranyes que Déu t’encomani la missió d’anunciar l’Evangeli.