VIURE A FONS | CICLE B – CORPUS CHRISTI

28 mayo 2024

Mc 14,12-16.22-26

El primer dia dels Àzims, quan la gent immolava l’anyell pasqual, els deixebles digueren a Jesús: «On voleu que anem a preparar-vos el lloc perquè puguem menjar l’anyell pasqual?» Ell envià dos dels seus deixebles amb aquesta consigna: «Aneu a la ciutat i us trobareu amb un home que duu una gerra d’aigua. Seguiu-lo, i allà on entri digueu al cap de casa: El mestre pregunta on l’allotjareu per poder menjar l’anyell pasqual amb els seus deixebles. Ell us ensenyarà dalt la casa una sala gran, arreglada amb estores i coixins. Prepareu-nos allà el sopar.» Els deixebles se n’anaren. Arribant a la ciutat, ho trobaren tot com Jesús els ho havia dit i prepararen el sopar pasqual. I mentre menjaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí, els el donà i digué: «Preneu-lo: això és el meu cos.» Després prengué el calze, digué l’acció de gràcies, els el donà i en begueren tots. I els digué: «Això és la meva sang, la sang de l’aliança, vessada per tots els homes. Us ho dic amb tota veritat: Ja no beuré més d’aquest fruit de la vinya fins el dia que en beuré de novell en el regne de Déu.» Després de cantar l’himne, sortiren cap a la muntanya de les Oliveres.

Jesús decideix quedar-se entre nosaltres en forma dels aliments més quotidians de la cultura mediterrània: el pa i el vi compartits.
Destaca la senzillesa d’aquests elements escollits per Jesús per restar amb nosaltres per sempre. Dos elements carregats de valor simbòlic que Jesús utilitza per convertir-los en memorial de la seva vida, la seva mort i la seva resurrecció, en identificar-los amb el seu cos i la seva sang.
Fem present Déu en les nostres vivències i accions?
Jesús,

Sovint tenim la impressió que som nosaltres els qui us busquem i anem cap a vós; però, de fet, sou vós el qui veniu a nosaltres i us doneu totalment per amor.
M’ho doneu tot, sense exigir res a canvi.
Només desitgeu que us estimi com a germà i que estimi el Pare del cel i els germans de la terra.

Que cada vegada que us aculli en l’Eucaristia em comprometi a viure la comunió amb vós, amb el Pare i amb els germans, perquè, així visqui millor l’aliança nova, que m’ajudarà a realitzar, ja aquí a la terra, l’aliança eterna d’amor que viurem en el cel.

Per explicar la Paraula de Déu als homes, cal primer de tot restar en la senzillesa de la vida cristiana, en cada moment present, per tal de no fer elucubracions mentals i racionals.
El que més es valora avui dia és l’equilibri psíquic i espiritual, efecte d’una causa absoluta en si mateixa: Déu Amor.

La lletra escrita a les Sagrades Escriptures és relativa en sí mateixa, perquè està condicionada per la història i la cultura. Jesucrist és la Paraula de Déu, vida i eficaç.

Francesc Casanovas i Martí