VIURE A FONS | CICLE A – XI DIUMENGE DE DURANT L’ANY

12 junio 2023

Mt 9,36-10,8

En aquells temps, Jesús, en veure aquella multitud de gent, malmenada i desesperançada com les ovelles sense pastor, se n’apiadà, i digué als seus deixebles: «La collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l’amo dels sembrats que hi faci anar més segadors.» Llavors cridà els seus dotze deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir tota malaltia. Els noms dels dotze apòstols són: primer Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà; Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà; Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu, el cobrador d’impostos; Jaume, fill d’Alfeu, i Tadeu; Simó, el zelota, i Judes, l’Iscariot, que el va trair. Jesús envià aquests dotze, tot fent-los aquestes recomanacions: «No us encamineu a les terres dels pagans ni entreu a la província dels samaritans. Aneu més aviat a les ovelles perdudes del poble d’Israel. Pel camí prediqueu, anunciant que el regne de Déu és a prop. Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. No heu pagat res per rebre aquest poder; doneu-lo també sense pagar

Jesús, amb els ulls de Déu, contempla al seu poble com a ovelles que no tenen pastor; per això es compadeix, en veure’ls extenuats i abandonats. A més, Jesús, adonant-se de la quantitat de messes que queda per sembrar i recol·lectar, ens convida a pregar a l’amo de les messes que mani treballadors a les seves messes. Déu, per mitjà de Moisès, va reunir el poble d’Israel al peu de la muntanya Sinaí per a escoltar la seva paraula i reunir-los en la comunitat de Jesús. Als Dotze i als seus successors els confia la missió d’anar i proclamar que el regne dels cels és a prop; és a dir, la de ser continuadors de la seva pròpia tasca, com a Profeta de l’Evangeli del Regne.

Mana, Senyor, molts i bons operaris a les teves messes.
Per a sembrar la llavor de l’evangeli en el món.
Amén

No vull ser indiferent i no atendre el necessitat,
Senyor vull que em donis un enorme desig i a
mor per atendre a tot aquell que et busca,
que et necessita, que em necessita, que el necessito i
a través dels dons que m’has regalat
ajudar a trobar-te, a viure millor, a ser feliç i seguir endavant.
Dona’ns aquest do de misericòrdia, de bondat, de solidaritat
que tu tens per a sortir a la trobada en el teu nom.