Més de 2000 alumnes salesians realitzen en simultani l’avaluació externa de bilingüisme

16 marzo 2021

Per Marta Iglesias.

Del 8 al 12 de març més de 2.000 alumnes de 4t a 6è curs d’Educació Primària dels centres Salesians d’Andalusia, Extremadura i Canàries han realitzat les proves d’Avaluació Externa en Llengua Anglesa que Edebé-Express Publishing posa a disposició de les escoles des del curs 16-17.

Fa cinc anys van ser 17 centres bilingües els que van oferir les proves a un total de 500 alumnes, en aquella ocasió de 3r d’Educació Primària. Després d’una revisió de les proves, i seguint les orientacions de la Junta d’Andalusia en matèria de bilingüisme, es va estimar oportú passar-les a l’alumnat de 4t i 6è per poder valorar la proximitat del nivell d’aquests alumnes als nivells recomanats per l’Administració:

4rt Primària   A1
6è Primària   A2
4rt ESO   B1
2n BATXILLERAT   B2

En aquests anys, el nombre d’alumnes ha crescut fins als 2.382 que realitzen les proves aquest curs. Les proves estan dissenyades atenent el grau d’assoliment dels objectius d’aprenentatge establerts per a les cinc destreses bàsiques i tenint en compte els nivells de competència lingüística establerts en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Els resultats ajudaran als centres a conèixer l’evolució en el nivell d’anglès de l’alumnat bilingüe, demanar informació per a un possible consell assessor a les famílies d’alumnes que es presentin a exàmens oficials de certificació, obtenir informació per a l’avaluació ordinària, disposar de dades suficients en els canvis d’etapa.

 

També et pot interessar …