Les Plataformes Socials i els Centres Juvenils animen a marcar la X Solidària perquè la societat avanci

9 abril 2021

El període per fer la declaració de la renda ha començat un any més i, amb ell, les ONG s’uneixen per presentar la campanya de la «X Solidària» i aconseguir que més persones contribuents marquin la casella 106 d’Activitats d’Interès Social i la de l’Església Catòlica en la seva renda. Gràcies a aquest senzill gest, cada any, s’impulsen diferents projectes socials per aconseguir una societat més justa, inclusiva i igualitària que no deixi ningú enrere. El 2020, el 55% van marcar la casella solidària de la renda, superant els 11 milions i mig de persones. No obstant això, encara hi ha un 45% de persones que no ho fa, o bé perquè marquen només la casella de l’Església Catòlica (11%) o perquè no marquen cap casella, deixant en blanc la seva assignació (34%).

La Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes i la Confederació de Centres Juvenils Don Bosco són dues organitzacions salesianes que, des dels seus diferents àmbits d’actuació, recullen inequívocament en la seva missió la preferència per la infància i la joventut en situació de risc o d’exclusió social. Des d’aquest compromís cristià i social, posen al servei de la societat una sèrie de projectes i actuacions i exigeixen als poders públics que no cessin en la seva obligació d’atendre també aquestes necessitats, bé directament, o bé donant suport a les organitzacions socials. La campanya de la «X Solidària», a més, està emmarcada en un context de crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19, que ha afectat amb gran duresa a les persones en situació de major vulnerabilitat: persones en situació de pobresa i exclusió social, persones grans, amb discapacitat, infància.

Una de les fonts de finançament per a aquestes entitats és l’anomenada Convocatòria de l’IRPF. Aquesta convocatòria obté els seus fons a partir de la voluntat dels que marquen la casella 106 «Activitats d’Interès social» – la «X Solidària» – en la seva declaració de la renda. Marcant simultàniament les caselles de l’Església Catòlica i la Solidària, es destina un 0,7% de la quota íntegra de la Declaració de la Renda de cada contribuent al sosteniment econòmic de l’Església, i un altre 0,7% als programes socials que realitzen les ONG. L’elecció de qualsevol de les opcions d’assignació no té cap cost econòmic per a les persones contribuents, de manera que la quantitat resultant a ingressar o a retornar no es veurà en cap cas modificada. Si no es marca alguna de les dues caselles, és l’Estat el qui decideix el destí d’aquests impostos en un país on la despesa en protecció social està molt per sota de la mitjana europea.

Alguns dels programes de les Plataformes Socials Salesianes finançats per la «X Solidària» són «Toma las riendas» (programa per a la prevenció amb joves des de l’empoderament i la participació social), la formació del voluntariat i del personal contractat; el programa d’assessorament per a l’orientació jurídica de la població migrant, la implementació de mesures de Pla d’Igualtat i l’adaptació de la llei de violència en els sistemes de protecció per a la creació d’entorns segurs.

En la Confederació Don Bosco, alguns dels programes finançats per l’IRPF són «Passaport 0,0» (programa per a la prevenció del ‘consum d’hora del tabac i l’alcohol), el programa d’enfortiment de la gestió de les entitats membre, el sistema de protecció de la infància i persones vulnerables, la investigació educativa de l’ús de les xarxes socials i internet per menors i el programa «Reconoce», que posa en valor l’experiència del voluntariat.

A més, marcant la casella 106 a la declaració de la renda, la persona contribuent també beneficia programes d’intervenció directa a nivell autonòmic de les entitats que formen part de la Coordinadora i la Confederació. La majoria són programes destinats a millorar la qualitat de vida infantil i l’ocupabilitat dels joves, fomentar la inserció sociolaboral de persones migrants, oferir recursos residencials i d’emancipació, promoure la igualtat de gènere, formar i sensibilitzar el voluntariat i facilitar el desenvolupament comunitari.

Per això, des d’aquestes entitats salesianes s’anima a marcar aquestes dues X a la declaració de la renda: «la pandèmia ho va parar tot, però amb tu i les teves X, vam seguir avançant», apunten des dels equips de les Plataformes Socials Salesianes i la Confederació Don Bosco. Realitzant aquest senzill i coherent gest de solidaritat, la persona contribuent estarà col·laborant amb més de 100.000 persones ateses per les plataformes socials i els centres juvenils i a seguir amb la missió de Don Bosco i Mare Mazzarello: «atendre els joves, especialment els més pobres o víctimes de qualsevol forma de marginació, explotació i violència «(SSCC, Projecte de Vida Apostòlica, article 8, 2). De la mateixa manera també animen que es doni suport aquesta campanya amb missatges a les xarxes socials utilitzant els hashtags #XSolidaria i #ConTuXAvanzamos. Marcar la «X Solidària» en la declaració de la renda és un gest de compromís i solidaritat ciutadana en temps de crisi.

En plena crisi sanitària i social provocada pel coronavirus les ONG han apel·lat, un cop més, a la solidaritat ciutadana perquè tot el que ja vénen oferint pel que fa a l’atenció efectiva i afectiva pugui seguir funcionant. La persona contribuent pot seguir fent possible que milions de persones rebin l’atenció que necessiten marcant la «X Solidària» i la X de l’Església Catòlica en la declaració de la renda.

Sobre la Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes

La Coordinadora Estatal de Plataformes Socials Salesianes és l’organització creada per coordinar les deu entitats socials de Salesians i Filles de Maria Auxiliadora d’Espanya que afavoreixen la inclusió de la infància, la joventut i família en situació de vulnerabilitat, des de la prevenció, promoció i educació integral, com a eina de canvi i justícia social.

Sobre la Confederació Don Bosco de Centres Juvenils

La Confederació Don Bosco és una associació que treballa al costat de les nou Federacions i més de 120 Centres Juvenils en 14 comunitats autònomes en defensa i promoció de la infància i la joventut, especialment la que està en risc d’exclusió, a través del protagonisme juvenil i l’estil educatiu de Don Bosco i Mare Mazzarello.

També et pot interessar …

Preparant la festa de la Família Salesiana (FASA) 2023 a Barcelona

Preparant la festa de la Família Salesiana (FASA) 2023 a Barcelona

El 12 de desembre, es va celebrar la 28a reunió del consell de la família salesiana de la Mare de Déu de la Mercè i Mare de Déu del Pilar, amb seu a Barcelona, amb l’assistència de tots els seus components. El tema central va ser definir el contingut de la V Festa FASA 2023.