El Projecte Pizarra de La Almunia contribueix a millorar les aules salesianes

11 febrero 2021

Per Salesians Comunicació

L’alumnat de Salesians La Almunia de primer cicle de fabricació i muntatge dins de l’assignatura de Soldadura i tancaments metàl·lics han realitzat com a projecte un suport metàl·lic per a una pissarra, que serà utilitzada per tots els cursos que donen classe en els tallers de xapisteria. Els alumnes s’han implicat molt des del principi al participar en un projecte al que li veuen utilitat directa, han après soldadura alhora que realitzen un servei a l’escola.

L’ Aprenentatge-Servei (ApS) és una proposta educativa en la qual els alumnes implicats realitzen un procés d’aprenentatge al mateix temps que un servei als altres, al seu entorn o comunitat, aplicant els coneixements que han adquirit en una o diverses assignatures. Com hem comprovat en experiències realitzades en cursos anteriors, aquesta metodologia contribueix a motivar els alumnes, ja que el seu aprenentatge es torna realment significatiu.

Molt en la línia amb els Principis de la pedagogia salesiana, l’APS té com a objectiu principal promoure la implicació social; conjugar la dimensió cognitiva i ètica de la persona unint el compromís social amb l’aprenentatge de coneixements, oferir una pedagogia de qualitat educativa i ensenyar als alumnes a ser competents sent útils als altres. La prevenció que prepara l’alumnat per enfrontar-se a la vida amb els recursos necessaris, el desenvolupament de les diferents intel·ligències tenint en compte que cada individu té un perfil d’aprenentatge, i unes intel·ligències predominants que poden desenvolupar-se si s’estimulen a través de la pràctica i l’aprenentatge.

El desenvolupament de competències que enllaça amb el desig de ser «escola que prepara per a la vida» i amb l’educació en la societat del coneixement de segle XXI. Finalment, l’APS també fa molt patent l’acompanyament, les relacions interpersonals estretes i el clima de família, un aspecte essencial i irrenunciable de la pedagogia salesiana i del desenvolupament de la missió duta a terme pels salesians.

També et pot interessar …

Noticia

[deg_elastic_gallery gallery_ids="67731,67728,67721,67576,67626,67636,67637,67638,67647" _builder_version="4.14.5"...