VIURE A FONS – CICLE B – IV Diumenge de Pasqua

25 abril 2021

JN 10,11-18

En aquell temps, Jesús parlà així: «Jo sóc el bon pastor. El bon pastor dóna la vida per les seves ovelles. El qui no és pastor, sinó que treballa només a jornal, quan veu venir el llop, fuig i abandona les ovelles, perquè no són seves. És que ell només treballa pel jornal i tant se li’n dóna, de les ovelles. Llavors el llop les destrossa o les dispersa. Jo sóc el bon pastor. Tal com el Pare em coneix i jo conec el Pare, jo reconec les meves ovelles, i elles em reconeixen a mi, i dono la vida per elles. »Encara tinc altres ovelles, que no són d’aquest ramat. També les he de conduir jo, i faran cas de la meva veu. Llavors hi haurà un sol ramat amb un sol pastor. El Pare m’estima perquè dono la vida i després la recobro. Ningú no me la pren. Sóc jo qui la dono lliurement. Tinc poder de donar-la i de recobrar-la. Aquesta és la missió que he rebut del Pare.»

Joan presenta Jesús com el «bon pastor», o com el «model de pastor». El pastor model es defineix perquè dóna la seva vida en funció de les ovelles. Qui no estima les ovelles fins a aquest extrem no és bon pastor. El pastor apareix en l’evangeli d’avui per oposició a l’assalariat o mercenari que pastura les ovelles per diners; l’assalariat quan ve el perill (llop) deixa que morin les ovelles. Jesús, el model de pastor, demostra que és el veritable pastor perquè lliura la seva vida per les ovelles.

La relació del pastor-Jesús amb les ovelles-poble és una relació personal i recíproca de coneixement profund i íntim (conec les meves ovelles i elles em coneixen a mi). Conèixer Jesús significa experimentar el seu amor i identificar-se amb la seva persona i amb la seva activitat. Aquesta relació de coneixement-amor és tan profunda que Jesús la compara a la que existeix entre ell i el Pare.

Com són les meves actituds de pastor respecte a totes aquelles persones que, d’alguna manera, estan sota la meva “custòdia”? Em comporto com el pastor assalariat a qui no li interessen les seves ovelles? Conec les meves ovelles i les meves ovelles em coneixen a mi?

Conec realment Jesús? És Ell qui em dóna la vida? El sento com el meu “bon pastor”?

Salm 23

El Senyor és el meu pastor

El Senyor és el meu pastor:

no em manca res.

Em fa descansar en prats deliciosos,

em mena al repòs vora l’aigua,

i allí em retorna.

Em guia per camins segurs,

per amor del seu nom;

ni que passi per la vall tenebrosa,

no tinc por de cap mal.

Tu, Senyor, ets vora meu:

la teva vara i el teu bastó

em donen confiança.

Davant meu pares taula tu mateix

enfront dels enemics;

m’has ungit el cap amb perfums,

omples a vessar la meva copa.

Ben cert, tota la vida m’acompanyen

la teva bondat i el teu amor.

I viuré anys i més anys

a la casa del Senyor.

Salm 23

El Senyor és el meu pastor

El Senyor és el meu pastor:

no em manca res.

Em fa descansar en prats deliciosos,

em mena al repòs vora l’aigua,

i allí em retorna.

Em guia per camins segurs,

per amor del seu nom;

ni que passi per la vall tenebrosa,

no tinc por de cap mal.

Tu, Senyor, ets vora meu:

la teva vara i el teu bastó

em donen confiança.

Davant meu pares taula tu mateix

enfront dels enemics;

m’has ungit el cap amb perfums,

omples a vessar la meva copa.

Ben cert, tota la vida m’acompanyen

la teva bondat i el teu amor.

I viuré anys i més anys

a la casa del Senyor.