VIURE A FONS| CICLE A – XXIX DIUMENGE DE DURANT L’ANY

16 octubre 2023

Mt 22,15-21

En aquell temps, els fariseus planejaren la manera de sorprendre Jesús en alguna paraula comprometedora, i li enviaren alguns dels seus i dels partidaris d’Herodes a dir-li: «Mestre, sabem que dieu sempre la veritat, i que ensenyeu de debò els camins de Déu, sense miraments per ningú, sigui qui sigui, ja que no obreu per complaure els homes. Digueu-nos, doncs, què en penseu, d’això?: És lícit o no, de pagar tribut al Cèsar?» Jesús, que s’havia adonat de la seva malícia, els respongué: «Hipòcrites, per què proveu de comprometre’m? Ensenyeu-me la moneda del tribut.» Ells li ensenyaren una moneda romana, i Jesús els preguntà: «De qui és aquesta figura i el nom que hi ha escrit?» Li diuen: «Del Cèsar.» Jesús els respon: «Doncs, retorneu al Cèsar això que és del Cèsar, i a Déu, allò que és de Déu.»

Jesús no es fica en si el Cèsar té dret o no a governar, sinó que reconeix que, tal com ho demostra la moneda, en realitat governa, i, per tant, demana tributs. Però a aquest reconeixement afegeix l’afirmació que també s’ha de pagar a Déu el que és de Déu. La resposta, no és, doncs, cap teoria política, ni estableix una divisió de competències entre el Cèsar i Déu, ni respon a què s’ha de fer en cas de contraposició entre les exigències del Cèsar i les de Déu. Si es mira el conjunt de l’evangeli, es veu com Jesús pren una atenció molt limitada a donar respostes a les qüestions concretes de la realitat temporal. Normalment, sempre que se li planteja una qüestió d’aquest tipus, anuncia que el que compta realment és la fidelitat a Déu, i que tot l’interès ha de centrar-se en el Regne de Déu que ve i que és superior a qualsevol poder humà. La resposta de Jesús ens planteja avui un greu problema: ¿donem a Déu tot el que és de Déu?

El meu interès està centrat en el Regne de Déu?
La meva vida, les meves accions… estan orientades a la seva construcció?
Dono a Déu tot el que és de Déu?

No oblidis la meva instrucció, fill meu,
guarda en el cor els meus preceptes:
gaudiràs de llarga vida,
dies i anys de prosperitat.
No perdis l’amor ni la fidelitat:
lliga-te-les al coll,
grava-te-les al cor,
i aconseguiràs favor i estima
tant de Déu com dels homes.

(Pr 3, 1-4)

No és gens fàcil, Senyor, que Déu sigui l’únic absolut en la meva vida,
però és el que goso demanar-te avui:
que Déu i el Regne siguin el meu valor absolut.
I goso també demanar-te per la teva Església:
que allà on sigui present no s’aliï amb cap poder temporal,
que superi els partidismes,
que pugui ser lliure per construir el Regne
i per anunciar la Bona Notícia als més desemparats.