Trobada formativa de salesians joves a Madrid

30 marzo 2015

Aquesta trobada, programada en les etapes de formació inicial per als salesians, tenia una doble finalitat: formativa i convivencial.

La formació, va anarr de la mà de la psicopedagoga Ana Cantizano, de la CONFER. Va treballar amb els salesians el tema de l’autoajuda i de les relacions d’ajuda amb els altres. Una temàtica que s’insereix dins d’un pla més ampli d’educació afectiu-sexual.

La convivència va anar de la mà de tots i va tenir diversos moments especials entre els quals destaquen l’oració comuna (especialment la celebració de l’eucaristia el diumenge 14), l’intercanvi d’experiències amb els "superiors inspectorials" (al final de la tarda de dissabte ) i el sopar-passeig pel Madrid nocturn.

A la imatge, de dreta a esquerra, Ramón Ariza (SSM) de la casa d’Arévalo, Sergi Moreno (SMX) de la casa de Sant Boi, Manuel Rupérez (SSM) de la casa de San José-Pizarrales, José Luis Gallego (SSM) de la casa de Santiago, Manuel Arellano (SMX) de la casa de Bartolomé Blanco, Emilio José Pazos (SSM) de la casa de Vigo María Auxiliadora, Ángel Asurmendi (DelegatFormació SMX) y Miguel Ángel Álvarez (Delegat Formació Nacional).

També et pot interessar …