Salesians Granada rep la mesura cautelar per al manteniment del concert d'una unitat a 1r Batxillerat

4 septiembre 2014

El Col·legi Salesià "San Juan Bosco", mitjançant l’Acte de 30 de juliol de 2014, notificat per la Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia (TSJA), ha rebut la cautelar per al manteniment del concert d’una unitat de 1r de Batxillerat després de la suspensió de l’Ordre de la Conselleria d’educació de la Junta d’Andalusia de 29 de gener de 2014, que resolia modificar el concert educatiu amb el centre salesià. 

El col·legi granadí va interposar un contenciós-administratiu davant el TSJA contra aquesta Ordre i sol · licitar la mesura cautelar perquè provisionalment la unitat pogués continuar en funcionament, no perjudicant la comunitat educativa que disposava fins ara d’un concert educatiu, entre d’altres nivells, per sis unitats de Batxillerat, tres del 1r curs i tres del 2n curs. 

El passat 18 desembre 2013 la Conselleria va decidir modificar el concert reduint una unitat de 1r de Batxillerat en la modalitat de Ciències i Tecnologia, al · legant baixa ràtio. Finalment la reducció es va produir per Ordre del 29 gener 2014. 

Aquesta decisió va causar sorpresa al Col·legi Salesià San Juan Bosco ja que, en el moment de dictar l’Ordre de renovació de concerts per a quatre anys, ja era conegut per la Conselleria el nombre d’alumnes que tenia el centre a 1r de Batxillerat, ja que procedien de 4t d’ESO del mateix centre. El procés d’escolarització s’havia produït en el mes de març i la matriculació s’havia dut a terme de l’1 al 10 de juliol, i això constava a Sèneca, el programa informàtic de l’Administració, i des d’aquest moment no s’havia modificat. 

En el procés de sol · licitud de concerts del curs 2013/2014, va demanar la renovació del concert d’aquestes unitats per quatre anys, i així li va ser concedida per Ordre de 31 de juliol del 2013 (BOJA de 12 d’agost), per a quatre anys , a partir del curs 2013/2014. 

Per tot això, des del centre salesià s’argumenta que no existia cap causa per produir una modificació en un concert recentment signat i en què la ràtio no era menor a la d’altres centres de la ciutat de Granada. 

Jesús Muñoz de Priego Alvear, assessor jurídic de la Congregació salesiana i advocat que defensa els interessos del Col · legi salesià en el recurs, ha manifestat que "tot i que és una mesura cautelar i no prejutja el fons de l’assumpte, indubtablement és una bona notícia per a tota la comunitat educativa i per a la defensa de la llibertat d’ensenyament en la Comunitat autònoma d’Andalusia ". 

Tot i la situació el Col · legi Salesià San Juan Bosco no s’ha vist afectat en la demanda social del centre, que aquest any ha tornat a tenir sol · licituds suficients per al manteniment de tots els seus nivells educatius, inclòs el Batxillerat.

 

També et pot interessar …