Quest to learn i Bard High School Early College, parades per a les escoles salesianes

28 octubre 2015

La Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora, des de la coordinació d’Escoles, continua el seu viatge d’investigació educativa als Estats Units amb la representació de Pedro Yedra, director de Salesians La Cuesta, Carles Rubio, coordinador de les escoles salesianes de Catalunya, Balears i Osca, i Joaquín Martín, coordinador de les escoles salesianes d’ Andalusia, Extremadura i Canàries.

La segona etapa va transcórrer amb la visita a Quest to Learn, una escola que treballa amb fons públics atorgats pel departament de educació de la ciutat de Nova York. En una visita de dues hores es va accedir a diferents classes, formades per 25 alumnes conduïts per un únic docent. És un centre, un projecte educatiu singular atès que es basa en el joc com a estratègia fonamental d’aprenentatge. Entre les particularitats destaca al centre que no existeix sala de professors, atès que treballen a les aules.
 
"El model d’escola s’allunya del nostre. El no partir d’una identificació i definicions del perfil de sortida de l’alumne no beneficia en res al desenvolupament dels alumnes. No n’hi ha prou amb definir i aplicar amb precisió metodologia si no tenim clar fins on volem arribar en els nostres processos d’aprenentatge. No obstant es valoren com a molt positius i adequats per als nostres centres l’opció per unes metodologies centrades en l’alumne amb un clar caràcter de desenvolupament competencial i l’ús d’un model de avaluació en consonància amb la metodologia" explicava Carles Rubio.

La tercera observació va transcórrer en el Bard High School Early College, un centre públic, que es finança fonamentalment amb fons del departament d’educació de Nova York, però que no obstant això, també es finança amb fons privats. Com a escola pública és gratuïta per als seus alumnes i les seves High School equivalen als Batxillerats. L’observació va permetre conèixer un lloc en el qual la clau fonamental de l’educació és la figura del professor en un espai d’aprenentatge on els alumnes treballen activament.

"Tot i que la selecció d’alumnes no és ni possible ni desitjable en els nostres centres, l’ encoratjar el desenvolupament màxim del talent és un deure per a nosaltres i un dret per als nostres estudiants. Metodologies actives que ajudin a créixer en autonomia i que propiciïn la construcció de les destreses, són avui més necessàries que mai. Cal educar en l’autonomia i fer que els alumnes siguin els veritables protagonistes del seu propi aprenentatge ", explicava Pedro Yedra en concloure la visita.

"El paper del professor és crucial en tot això. No es tracta d’avaluar-lo, es tracta d’acompanyar-los i ajudar-los des d’una formació adequada i de qualitat. La selecció del personal docent en els nostres centres i el seu acompanyament s’ha de sistematitzar", afegia com una de les coses a tenir en compte.

És pot accedir-l’informe i testimoni complet de Carles Rubio i Pedro Yedra en l’apartat recursos de la web.
 

 

També et pot interessar …