Programa d'alta intensitat Garelli, al servei de joves ex tutelats a Jerez

25 febrero 2015

Fundació Projecte Don Bosco i Casa salesiana Manuel Lora Tamayo uneixen esforços en el desenvolupament integral de menors i joves en situació de risc o exclusió social. Segons informa Ana María Sánchez Villalba, educadora de l’esmentat projecte, fundació i casa han aconseguit licitar pisos d’acollida per a joves extutelats, dins del concurs promogut per la Junta d’Andalusia en la província de Cadis.

Aquesta iniciativa obeeix a la creixent presència de joves que, després de complir la majoria d’edat, queden desemparats, trobant-se en situació d’extrema vulnerabilitat i per tant, dificultant el seu procés d’emancipació i inserció social i laboral. L’inici del projecte tindrà lloc al març amb dos pisos.

El "Programa d’alta intensitat Garelli" promou l’acompanyament i orientació de joves en procés d’inserció social i laboral, possibilitant la seva emancipació i desenvolupament integral dins del marc de convivència de 6-8 joves amb edats compreses entre 18-21 anys, procedents del Sistema de Protecció de Menors, els quals després del compliment de la majoria d’edat, tenen una alta probabilitat de situació o risc d’exclusió social i que, per diverses circumstàncies necessiten, per al seu projecte personal de vida, recursos que els facilitin assolir un creixement personal suficient que derivi en la plena autonomia i capacitat d’emancipació.

El projecte comptarà amb tres professionals de la branca de Ciències Socials: un coordinador amb funcions de direcció i dos orientadors laborals encarregats de l’itinerari personalitzat d’inserció social i laboral de cada un dels joves. Aquest equip és coneixedor de tots els àmbits que requereix la intervenció amb aquesta població, en funció de les exigències del seu treball en el mateix: competències en habilitats domèstiques, coneixement del mercat de treball, domini de recursos disponibles, especialistes en inserció laboral, programa i gestió de tècniques de dinàmiques de grup, habilitats socials, tutories individuals, etc.
Les activitats que es desenvoluparan per al compliment dels objectius marcats amb aquest projecte, aniran destinades a adquirir una sèrie de coneixements, habilitats, capacitats i actituds que permetin als seus usuaris mobilitzar estratègies adequades per afrontar situacions pròpies de la vida a la societat actual. Una mobilització i autogestió de recursos que s’ha de fer des de l’autonomia i la responsabilitat. Estaran centrades tant en l’àrea personal, de salut i relacional del jove, com en les àrees formativa, laboral, econòmica, social i d’habilitats per a la vida quotidiana.

En definitiva, amb aquest recurs, es donarà resposta a joves que, després de passar un període de la seva vida sota una mesura de protecció, necessiten mesures de suport per a la seva autonomia, aconseguir condicions mínimes necessàries per a la seva inserció amb garanties d’èxit en el mercat laboral i evitar situacions de risc d’exclusió social, tot això dins d’un ambient típicament salesià. 

També et pot interessar …