Noticias

Noticias Inspectoriales

“És hora del Capítol General 28”

“És hora del Capítol General 28”

En el document “Reflexions post-capitulars”, que el Rector Major D. Ángel Fernández Artime va lliurar a la Congregació, s’hi mostra en diferents entregues en vídeo les Línies Programàtiques.

Salesianos.info

[feedzy-rss feeds="http://feedcleaner.nick.pro/sanitize?url=https%3A%2F%2Fsalesianos.info%2Ffeed%2F&format=rss" max="3" offset="0" feed_title="no" refresh="5_minutes" columns="1" summary="yes" summarylength="200" meta="date" size="500" lazy=yes"]