La segona carta del Rector Major explica els cinc fruits del Bicentenari

13 agosto 2015

La carta del Rector Major a l’inici de l’any, titulada “Com a Don Bosco amb els joves i per als joves”, estava adreçada a tota la Família Salesiana i ser el comentari de l’Estrena 2015. Aquesta carta que arriba ara, just abans de la celebració del bicentenari del naixement de Don Bosco, és la segona adreçada a la Congregació. Heus aquí algunes línies de lectura de la carta que ofereix don Francesco Cereda, Vicari del Rector Major.


La carta des del títol expressa la seva intencionalitat fonamental. El seu objectiu és posar en relleu els fruits esperats per la celebració del Bicentenari de la Congregació. El Bicentenari va provocar, sens dubte, una major projecció externa del carisma de Don Bosco, més visibilitat, una connexió més viva amb la Família Salesiana, un compromís més directe amb l’església local i el territori, i sobretot, una major participació de la joventut.


El Rector Major, no obstant això, té la intenció de posar en relleu els efectes "més profunds i íntims" del Bicentenari, és a dir, aquells que produiran més vida i vitalitat a la Congregació, més identitat i pertinença. En aquest sentit, el Bicentenari ha estat i és un "any de gràcia" per a tota la Família Salesiana.
El primer fruit que s’espera és la felicitat de cada salesià. El Rector Major, com Don Bosco, vol que cada germà pugui viure l’alegria de la seva vocació. No es pot comunicar als joves l’alegria de l’Evangeli, “Evangelii Gaudium”, si no es viu l’alegria de la vocació. Per a això, el Rector Major mostra proximitat i comprensió per a aquells germans que estan en dificultat i vocacional i els convida a “tornar a l’amor primer”, als moments de la primera resposta vocacional, a estimar al Senyor Jesús i a Don Bosco. També demana que la comunitat ajudi a eliminar els obstacles que creen una falta de sentit de pertinença, fredor relacional, el cansament espiritual o l’escàs zel apostòlic.


Altres fruits que espera el Rector Major es refereixen al que ja havia expressat en el discurs de clausura del Capítol General 27 i en la seva primera carta a la Congregació al setembre passat. No és una repetició d’idees, sinó més aviat una reiteració de les propostes fonamentals del sexenni i que han estat assenyalades des del principi, però cada vegada amb major especificació. D’altra banda, el Rector Major considera que és important no dispersar-se en múltiples fronts sinó al fet que els salesians se centrin en les mateixes tasques bàsiques propostes a la Congregació. En una cultura de la dispersió i la fragmentació és important la concentració i la convergència, una cosa recalcada pel Papa Francesc amb motiu de la seva visita a Valdocco el 21 de juny.


El Rector Major demana als salesians concentrar-se en els principals desafiaments als quals la Congregació s’enfronta. En primer lloc, els demana donar els seus fruits en la seva vida espiritual i en la seva capacitat de lectura creient de la realitat, en la seva cerca de Déu, en la seva permanència en Crist i en l’estimar i donar molt fruit. També els reitera el compromís amb els joves més pobres, que als propis salesians els converteix en pobres; es tracta d’un recorregut que requereix opcions concretes envers els pobres i l’abandó de la mentalitat de poder i de força.


Don Ángel Fernández Artime, finalment, els demana sintonia amb l’Exhortació Apostòlica “Evangelii Gaudium” del Papa Francesc i no tenir por de fer front als desafiaments de l’evangelització, no detenir-se en el llindar de la proposta de l’Evangeli, tenir la valentia de proposar a tots viure la vida com Jesús va viure, per ser així autèntics evangelitzadors i educadors en la fe. El Rector Major demana als salesians gairebé un examen de consciència personal i comunitari: Hem donat passos per fer front a aquests desafiaments en el camí que la Congregació ha emprès?


Si el punt de partida per al Rector Major és el somni d’una Congregació Salesiana feliç, el punt final és la realització d’una Congregació missionera. Això és part de la seva identitat des del començament de la seva història perquè Don Bosco va somiar amb una congregació d’aquestes característiques i va donar passos concrets per fer realitat aquest somni.
L’orientació missionera és una gran riquesa de la Congregació. Ara els salesianos són més conscients i segurs de què aquesta perspectiva ha de caracteritzar el present sexenni. Cada salesià ha de ser missioner; la Congregació per ser fidel a l’Evangeli, a l’Església i a Don Bosco ha de ser missionera; els germans que se senten anomenats a la vida missionera explícita no han de tenir por d’enviar la seva sol·licitud al Rector Major; les inspectories i els inspectors siguin generosos en el foment de les vocacions missioneres.

 

També et pot interessar …