Consell Inspectorial

Consell Inspectorial 

El Consell Inspectorial és l’òrgan col·legiat d’animació i govern de la inspectoria, entre Capítols. “El convoca i presideix l’inspector. Està format pel vicari, l’ecònom i, ordinàriament, per tres o cinc consellers.” (Const. 164)

Ángel Asurmendi Martínez

Inspector

Fernando Miranda Ustero

Vicari

Antonio Echeto Zubiri

Ecònom

Jordi Lleixà i Jané

Delegat de Pastoral Juvenil

José Luis Navarro Santotomás

Conseller

Joan Valls i Ferrer

Coord. Plataformes Socials

Miguel Canino Zanoletty

Coord. d'escoles

Fernando Báñez Martín

Conseller

Rosendo Alabau

Secretari