ESTUDIO DE LA PALABRA| CICLO B – XXXII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

1 noviembre 2021

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XXXII DIUMENGE DE DURAN L’ANY Cicle B (Mc 12, 38-44)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

ucharemos.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mc 12, 38-44)

En aquell temps, Jesús, [instruint la gent els deia: «No us fieu dels mestres de la Llei. Els agrada de passejar-se amb els seus vestits, i que la gent els saludi a les places, que els facin ocupar els primers seients a les sinagogues i els primers llocs a taula; devoren els béns de les viudes i, al moment de l’oració, per fer-se veure, es posen filactèries ben llargues. Són els qui seran judicats més rigorosament.»] Estant assegut al temple, davant la sala del tresor, Jesús mirava com la gent hi tirava diners. Molts rics hi tiraven molt, però vingué una viuda pobra que hi tirà dues monedes de les més petites. Jesús cridà els deixebles i els digué: «Us dic amb tota veritat que aquesta viuda pobra és la que ha donat més de tots; els altres han donat del que els sobrava, però ella, que ho necessitava per a viure, ha donat tot el que tenia.»

Comentaris:

Acomiadant-se definitivament de Galilea, Jesús continua el seu camí i continua també el seu ensenyament, dirigit ara a un públic més ampli. Els deixebles, no obstant això, continuaran tenint una instrucció addicional en privat. Els fariseus són els qui li proporcionen l’ocasió per a parlar d’un assumpte delicat i compromès: matrimoni i divorci. Sense deixar-se seduir per una casuística banal i sense quedar atrapat en les disputes de les diverses escoles, Jesús situa el debat en el seu veritable horitzó, canalitzant la solució des de la seva arrel: la intenció originària del creador. Des d’aquí no dubte a definir com a adulteri la ruptura d’una relació que ha de concebre’s, no com a simple contracte legal, sinó com una aliança estable, a semblança de la que el mateix Déu ha fet amb el seu poble. D’aquest caràcter d’aliança que posseeix el matrimoni deriva la fidelitat conjugal que Jesús proclama, una fidelitat sostinguda i encoratjada per l’amor, no per la llei. Aquest amor, en referència constant a l’amor de Déu, serà capaç de trobar sempre la llum i la força necessàries per a superar els molts obstacles que al cristià se li presentin en aquesta vida conjugal a través de la qual ha de realitzar el seguiment de Jesús. L’actitud dels fariseus, que s’acosten sempre a Jesús amb intencions retorçades i gestos arrogants, troba el seu contrapunt en l’actitud dels nens, que, sense possibilitat si més no d’accedir per si mateixos fins a Jesús, han de ser presentats per uns altres, i no sense dificultats. Diàfans en la seva mirada, sense res a amagar ni que oferir, sense cap prestigi ni privilegi que defensar, semblants a la mà buida d’un captaire, els nens són per a Jesús no sols objecte d’atenció i d’afecte, sinó també models a imitar en la seva actitud per quants anhelin seguir el seu camí i participar del regne de Déu. Sent un do, el regne està reservat no per als «prometeu-vos» que pretenen escalar els cels, sinó per a aquells que -com a nens- confien, s’obren i s’abandonen per complet a la benevolència divina.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“El projecte de Déu és un amor vital, harmònic, lluminós, joiós.”

“Jesús ens recorda la fragància de l’amor primer, ens fa viure la bellesa dels inicis de l’amor entre Déu i les criatures”

  • “El Regne és vida”
  • “El teu Regne és veritat”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor,

gràcies perquè els teus ulls tot ho veuen

i veuen la sinceritat de cor.

Només tu llegeixes amb justícia la veritat.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2021 Ed. CCS