ESTUDI DE LA PARAULA | CICLE B – XVI DIUMENGE DE DURANT L’ANY

12 julio 2021

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XVI DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle B (Mc 6,30-34)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mc 6,30-34)

En aquell temps, els apòstols es reuniren amb Jesús i li parlaren de tot el que havien fet i ensenyat. Ell els diu: «Veniu ara tots sols a un lloc despoblat i reposeu una mica.» Perquè molta gent anava i venia i no els deixava temps ni per menjar. Se n’anaren, doncs, tots sols amb la barca cap a un lloc despoblat. Però algú els veié quan marxaven; molts ho van saber, van córrer a peu de tots els pobles i arribaren primer que ells. Quan Jesús desembarcà veié una gran gentada i se’n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor. I es posà a instruir-los llargament.

Comentaris:

Els Dotze tornen de la seva missió i es reuneixen de nou amb Jesús. S’han convertit en «apòstols», designació que l’evangelista els dóna només en aquesta ocasió. La seva activitat sembla haver tingut èxit. Són molts els que ara van cap a ells. Mereixen un descans, i Jesús els ho concedeix complagut, portant-los a un lloc solitari. Res permet precisar aquest lloc. El repòs dels apòstols, més que ambientat en un escenari geogràfic concret, és situat al costat d’una persona. Al costat de Jesús és on recuperen les seves forces i es reanimen, gaudint de la seva intimitat. En aquest cas, però, l’intent d’estar a soles amb Jesús fracassa. El seu repòs consistirà a fer reposar els altres, compartint la compassió i sol·licitud amorosa de Jesús per un poble que s’assembla a un ramat sense pastor. Comença així una narració característica en l’evangeli de Marc, comunament anomenada «secció dels pans» per ser el pa la nota dominant de tot un seguit de relats perfectament orquestrats.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“Enmig de l’estiu, Jesús ens proposa descans i intimitat amb Ell per enfortir la missió.”

“La solitud i la trobada amb el Senyor és un mitjà privilegiat de comunió.”

  • “El Senyor és el meu pastor”
  • “Veniu vosaltres”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor, et demano pels pastors de la teva església.

Que et siguin fidels malgrat les dificultats,

malgrat els desgastos i cansaments; malgrat els fracassos,

malgrat les seves pròpies mediocritats.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS