ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE B – VII DIUMENGE DE PASQUA

6 mayo 2024

VII DIUMENGE DE PASQUA Cicle B (Mc 16, 15-20)
PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;
creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.
Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,
i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.
Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit
perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill
a través de la Paraula que ara escoltarem.

1. LLEGEIX…

Què diu el text?
Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mc 16,15-20)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo us estimo tal com el Pare m’estima. Manteniu-vos en l’amor que us tinc. Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l’amor que us tinc, com jo també observo els manaments del meu Pare i em mantinc en l’amor que em té. Us he dit tot això perquè tingueu l’alegria que jo tinc, una alegria ben plena. El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare. No sou vosaltres, els qui m’heu escollit. Sóc jo qui us he escollit per confiar-vos la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, un fruit que durarà per sempre. I el Pare us concedirà tot allò que demanareu en nom meu. Això us mano: que us estimeu els uns als altres.»

Comentaris:

Tres són les aparicions que es refereixen en aquest paràgraf [anterior]: a María Magdalena, als dos de Emmaús i als onze. La situació prèvia dels deixebles és d’abatiment. L’actitud posterior és la d’una incredulitat obstinada. De les llàgrimes fàcils passen, doncs, a la duresa de cor. No pot parlar-se, certament, de progrés. Incapaços de seguir a Jesús fins al Calvari, es refugien en el plor. Incapaços de respectar la seva cita amb el ressuscitat, es tanquen en la incredulitat. En un cas i en un altre es neguen a moure’s. És l’antiseguiment. Sembla com si el rebuig de la creu portés també al rebuig dels compromisos derivats de la resurrecció. Només el retret de Crist i la missió que els encomana els farà sortir de la seva letargia. Aquesta missió és la de proclamar l’evangeli a tota criatura, un evangeli que obliga a prendre postura, que es converteix ineludiblement en judici de salvació o de condemnació i que ja des d’ara manifesta la seva eficàcia en qui ho acull amb fe. L’exaltació del ressuscitat indica la seva entronització al costat de Déu com a Senyor i la conseqüència immediata per als seus és el llançament a la missió rebuda. En aquesta missió res han de témer. Compten amb l’assistència, eternament present, de Crist ressuscitat. Ell no pot fallar. El seu etern present assegura que la proclamació de l’evangeli no s’interromprà malgrat les contínues interrupcions i defeccions dels homes.

2. MEDITA…
Què em diu Déu a través del text? Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“El que vulgui ser gran ha de fer-se petit, l’últim…”.»

“Ja ho deia Jesús parlant del Regne: «no és aquí o allà… ja està entre vosaltres»”

– “Vingui a nosaltres el teu Regne”
– “La teva paraula és vida”

3. COMTEMPLA I PREGA…
Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

“Aneu i feu deixebles meus…”
Senyor, ens envies a fer deixebles teus i
no sabem com fer-ho.
Gràcies, Senyor, per la teva confiança.
Ajuda’ns per a poder ser bons deixebles missioners.

4. ACTUA…
A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX…
Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES…
Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,
ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

Fuente Oración: Evangelio al día 2024 Ed. CCS