ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE B – CORPUS CHRISTI

28 mayo 2024

CORPUS CHRISTI Cicle B (MC 14,12-16.22-26)
PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;
creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.
Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,
i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.
Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit
perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill
a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

1. LLEGEIX…

Què diu el text?
Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (MC 14,12-16.22-26)

El primer dia dels Àzims, quan la gent immolava l’anyell pasqual, els deixebles digueren a Jesús: «On voleu que anem a preparar-vos el lloc perquè puguem menjar l’anyell pasqual?» Ell envià dos dels seus deixebles amb aquesta consigna: «Aneu a la ciutat i us trobareu amb un home que duu una gerra d’aigua. Seguiu-lo, i allà on entri digueu al cap de casa: El mestre pregunta on l’allotjareu per poder menjar l’anyell pasqual amb els seus deixebles. Ell us ensenyarà dalt la casa una sala gran, arreglada amb estores i coixins. Prepareu-nos allà el sopar.» Els deixebles se n’anaren. Arribant a la ciutat, ho trobaren tot com Jesús els ho havia dit i prepararen el sopar pasqual. I mentre menjaven, Jesús prengué el pa, digué la benedicció, el partí, els el donà i digué: «Preneu-lo: això és el meu cos.» Després prengué el calze, digué l’acció de gràcies, els el donà i en begueren tots. I els digué: «Això és la meva sang, la sang de l’aliança, vessada per tots els homes. Us ho dic amb tota veritat: Ja no beuré més d’aquest fruit de la vinya fins el dia que en beuré de novell en el regne de Déu.» Després de cantar l’himne, sortiren cap a la muntanya de les Oliveres.

Comentaris:

Després de la seva manifestació, Jesús confia als seus deixebles la missió (Mt 28, 19-20). Si comparem aquest enviament missioner amb el de Mt 10, 5-15, comprovarem que s’ha donat una transformació molt important. Allà l’anunci de l’evangeli havia de fer-se només a Israel; aquí, no obstant això, es dirigeix a tots els pobles. En la perspectiva de Mateu, entre tots dos enviaments ha succeït un esdeveniment molt important: Israel ha rebutjat a Jesús (vegeu Mt 21, 43); per això el regne ha estat lliurat a un nou poble la missió del qual consistirà a fer deixebles de Jesús a tots els homes.

L’encàrrec que Jesús encomana als seus deixebles resumeix les dues fases de la iniciació cristiana, tal com es realitzava a l’Església de Mateu. La primera era l’ensenyament. El seu contingut eren les paraules de Jesús, que l’evangelista ha recollit i ordenat en cinc grans discursos: l’autèntic deixeble ha d’aprendre a posar-les en pràctica (Mt 7, 21-27). La segona fase era el baptisme que segellava l’íntima vinculació del deixeble amb el Pare, el Fill i l’Esperit Sant. També en aquest aspecte hi ha una gran diferència entre el primer enviament missioner dels deixebles i aquest últim. Només ara, que han conegut plenament a Jesús, pot ell encarregar-los la tasca d’ensenyar que fins a aquest moment s’havia reservat per a si (vegeu Mt 10, 1. 7-8).

Jesús els promet quedar-se sempre amb ells. Aquesta afirmació apareix en altres llocs de l’evangeli (veure Mt 1,23; 18,20) i expressa la convicció que el ressuscitat segueix present enmig de la seva Església.

2. MEDITA…
Què em diu Déu a través del text? Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“D’Ell, en Ell i per Ell, Déu en la seva infinita riquesa amorosa se’ns ha donat a conèixer; i només per amor i en l’amor accedim a Ell.”

“En Ell aprenem a veure el Pare: «si em coneguéssiu a mi, coneixeríeu també el meu Pare…”

– “Abba = Pare”
– “Vine, Senyor”

3. COMTEMPLA I PREGA…
Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

“T’has fet company, amic;
sense imposar presència, captaire;
i al temps et fas vi i pa partit.
Avances al ritme dels nens.
Els ancians et reconeixen port i
camines al costat del peu del pelegrí”

4. ACTUA…
A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX…
Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES…
Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,
ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

Font Pregaria: Evangeli al dia 2024 Ed. CCS