ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE C – XXXIII DIUMENGE DE DURANT L’ANY

7 noviembre 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XXXIII Diumenge de durant l’Any Cicle C (LC 21,5-19)

 

 

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:

que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;

que ens concedeixi trobar-te en ella;

i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (LC 21,5-19

En aquell temps, alguns parlaven del temple, fent notar les seves pedres magnífiques i les ofrenes que el decoraven. Jesús digué: «Això que veieu, vindran dies que tot serà destruït: no quedarà pedra sobre pedra.» Llavors li preguntaren: «Mestre, quan serà tot això i quin senyal anunciarà que està a punt de succeir?» Jesús respongué: «Estigueu alerta, no us deixeu enganyar, perquè vindran molts que s’apropiaran el meu nom. Diran: «Sóc jo», i també: «Ja arriba el moment.» Deixeu-los estar; no hi aneu, amb ells. I quan sentireu parlar de guerres i de revoltes, no us alarmeu. Això ha de succeir primer, però la fi no vindrà de seguida.» Després els deia: «Una nació prendrà les armes contra una altra, i un regne contra un altre regne. Hi haurà grans terratrèmols, fams i pestes pertot arreu, passaran fets espantosos i apareixeran al cel grans senyals d’amenaça. Però abans de tot això se us enduran detinguts, us perseguiran, us conduiran a les sinagogues o a les presons, us presentaran als tribunals dels reis o als governadors, acusats de portar el meu nom. Serà una ocasió de donar testimoni. Feu el propòsit des d’ara de no preparar-vos la defensa: jo mateix us donaré una eloqüència i una saviesa, i cap dels vostres acusadors no serà capaç de resistir-la o de contradir-la. Sereu traïts fins i tot pels pares, pels germans, parents i amics, en mataran alguns de vosaltres, i sereu odiats de tothom pel fet de portar el meu nom. Però no es perdrà ni un dels vostres cabells. Sofrint amb constància us guanyareu per sempre la vostra vida.»

Comentaris:

El text avança progressivament, creant una tensió narrativa que culmina en el v. 19. Successivament es presenta la situació (vv. 5-7), les paraules referides als impostors (necessitat de discerniment!) (V. 8), la menció a guerres i revolucions (vv. 9-10), la menció a catàstrofes naturals (v. 11). El terme «senyals» es troba al començament i al final d’aquesta primera part del text (vv. 7.11). A la segona part, la massiva presència de pronoms personals de la segona persona plural («us», «vosaltres», «el vostre») (una fortíssima interpel·lació del text), Jesús parla de la persecució dels deixebles (vv. 12- 13), la reacció deguda dels mateixos (vv. 14-15) i una altra persecució més «familiar» (!) (vv. 16-17) i les paraules d’assistència (vv. 18-19 ). L’expressió «per causa del meu nom» (vv. 12.17) s’obre i pràcticament tanca aquesta segona part. «Testimoni» i «perseverança» ocupen llocs clau.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

«Perseverar» en fidelitat a Jesús i al seu projecte»

» El deixeble està cridat a compartir amb ell la missió (testimoni!) I el destí»         

  • “Crec en Tu”.
  • ”Et segueixo”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor,

ajudeu-me a ser testimoni de l’esperança

que prové de creure en Tu.

Que la meva vida sigui com una llum per il·luminar

les foscors de l’existència.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Vine, Esperit Sant,

il·lumina el meu cor per tal que pugui entendre la Paraula,

conèixer més Jesús

i fer que en la meva vida camini amb criteris evangèlics.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS