ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE C – XXXII DIUMENGE DE DURANT L’ANY

31 octubre 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XXXII Diumenge de durant l’Any Cicle C (Lc 20,27-38)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Lc 20,27-38)

En aquell temps, uns saduceus anaren a trobar Jesús. Els saduceus neguen que els homes hagin de ressuscitar. [Per això li proposaren aquesta qüestió: «Mestre, Moisès ens va prescriure que si un home casat mor sense fills, el seu germà es casi amb la dona del difunt, per donar descendència al seu germà. Doncs bé: hi havia set germans. El primer, que era casat, morí sense fills. El segon, el tercer, i així fins al setè es van casar amb la dona del difunt i moriren sense deixar fills. Finalment ella també morí. Aquesta dona, per tant, en la resurrecció, de quin dels set serà l’esposa? Perquè tots set s’hi havien casat.»] Jesús els respongué: «En el món present els homes i les dones es casen, però els qui Déu considerarà dignes de tenir un lloc en el món que vindrà i en la resurrecció dels morts no es casaran, perquè ja no podran morir mai més. Pel fet de tenir part en la resurrecció són iguals que els àngels i són fills de Déu. I que els morts han de ressuscitar, Moisès mateix ho deixa entendre en el passatge de la Bardissa que no es consumia, quan diu que el Senyor és el Déu d’Abraham, Déu d’Isahac i Déu de Jacob. Déu no és Déu de morts, sinó de vius, perquè, per a ell tots viuen.»

Comentaris:

L’evangeli té dues parts:

1) El cas que alguns dels saduceus plantegen a Jesús (vv. 27-33).

2) La resposta que obtenen de Jesús (vv. 34-38). Els vv. 39-40, que no es llegeixen en la litúrgia però pertanyen a la perícopa, fan de transició a la següent, però aconsegueixen que Jesús ocupi el centre entre dos «alguns» (dels saduceus i dels escribes). Enfront dels alguns, anònims, Jesús, el nom, el Mestre. Pel que fa a la necessitat de saber (preguntar: vv. 27.40), enfront d’opinions, la raó (= el Logos). L’ambient general d’oposició, de «contraris», s’expressa aquí de diverses maneres: afirmar o negar la resurrecció, dues exegesi contràries de Moisès (la de Jesús-la dels saduceus); aquest món i aquell món; Déu de vius i Déu de morts… En el joc d’oposicions, cal atendre Jesús

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

» Estem interpel·lats a viure més centrats en Déu i no en les coses canviants»

» Important: «aprendre a viure com a pelegrins«, en camí cap a una meta de vida plena «

  • «Presència de Déu «
  • «Testimoni de Fe»
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor,

ajuda’ns a passar per aquesta terra cuidant

i defensant la vida que Tu has posat

com a reflex de la teva pròpia vida.

Dona’ns forces per construir un món

on sigui possible viure amb dignitat,

obre els nostres ulls perquè aprenguem

a contemplar el Déu de la Vida

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula.

Ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font (Pregària): Evangelio al dia Ed. CCS