ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE C – XXIII DIUMENGE DE DURANT L’ANY

29 agosto 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XXIII Diumenge de durant l’any Cicle C (LC 14,25-33)

 

 

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:

que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;

que ens concedeixi trobar-te en ella;

i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

 

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (LC 14,25-33)

En aquell temps, Jesús anava amb molta gent. Ell es girà i els digué: «Si algú vol venir amb mi i no m’estima més que el pare i la mare, que l’esposa i els fills, que els germans i les germanes, i fins i tot que la pròpia vida, no pot ser deixeble meu. Qui no porta la seva creu per venir amb mi, no pot ser deixeble meu. »Suposem que algú de vosaltres vol construir una torre. ¿No us asseureu primer a calcular-ne les despeses per veure si teniu recursos per acabar-la? Perquè, si després de posar els fonaments, no podíeu acabar l’obra, tots els qui ho veurien començarien a burlar-se’n i dirien: “Aquest home havia començat a construir, però no pot acabar.” Si un rei vol anar a combatre amb un altre, ¿no s’asseurà primer a deliberar si amb deu mil homes podrà fer front al qui ve contra ell amb vint mil? I si veia que no pot, quan l’altre encara és lluny li enviarà delegats a negociar la pau. Així també ningú de vosaltres no pot ser deixeble meu si no renuncia a tot el que té.»

Comentaris:

La unitat textual consta d’un versicle introductori, que ens recorda el camí cap a Jerusalem i l’auditori de Jesús: les seves paraules no es dirigeixen a un selecte grup de seguidors, sinó a les «moltes multituds», a tots (v. 25). Després segueixen dos condicions de deixebles, dites de manera negativa (no odiar, no portar, no pot ser …) (vv. 26 i 27). A aquestes dues frases corresponen dues comparacions que les il·lustren, una de construcció (vv. 28-30) i una altra de batalla (vv. 31-32). Finalment, com recapitulació final, una condició de deixebles dirigida, no en general, sinó directament als interlocutors; també està formulada negativament (no renunciar, no pot ser …) (v. 33). El resultat és impactant per l’exigència de les condicions i el llenguatge utilitzat, en forma i fons. Atenció a la insistència en el «propi», és a dir, el més interior i genuí de cada un: el text vol rastrejar la nostra autenticitat. Per això és tan important la reflexió i el discerniment ( «calcular», «deliberar»).

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

  • Anima a “calcular” y “deliberar”, es decir, hacer un discernimiento serio de nuestro ser cristiano
  • L’essencial, busca una resposta valenta i honesta que posi Jesús en el seu veritable 

 

  • “Agafa la teva creu i segueix-me”.
  • ” Aquest és el camí de fidelitat”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor,

Ajuda’ns a construir amb el nostre esforç

una casa compartida on visquem com germans.

Senyor, volem viure amb l’alegria que neix

en el nostre interior quan vam obrir les nostres mans

i el nostre cor a un lliurament generós.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Vine, Esperit Sant,

il·lumina el meu cor per tal que pugui entendre la Paraula,

conèixer més Jesús

i fer que en la meva vida camini amb criteris evangèlics.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS