ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE C – XXII DIUMENGE DE DURANT L’ANY

22 agosto 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XXII Diumenge de durant l’any Cicle C (Lc 14, 1. 7-14)

 

 

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:

que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;

que ens concedeixi trobar-te en ella;

i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Lc 14, 1. 7-14)

En aquell temps, Jesús anava amb molta gent. Ell es girà i els digué: «Si algú vol venir amb mi i no m’estima més que el pare i la mare, que l’esposa i els fills, que els germans i les germanes, i fins i tot que la pròpia vida, no pot ser deixeble meu. Qui no porta la seva creu per venir amb mi, no pot ser deixeble meu. »Suposem que algú de vosaltres vol construir una torre. ¿No us asseureu primer a calcular-ne les despeses per veure si teniu recursos per acabar-la? Perquè, si després de posar els fonaments, no podíeu acabar l’obra, tots els qui ho veurien començarien a burlar-se’n i dirien: “Aquest home havia començat a construir, però no pot acabar.” Si un rei vol anar a combatre amb un altre, ¿no s’asseurà primer a deliberar si amb deu mil homes podrà fer front al qui ve contra ell amb vint mil? I si veia que no pot, quan l’altre encara és lluny li enviarà delegats a negociar la pau. Així també ningú de vosaltres no pot ser deixeble meu si no renuncia a tot el que té.»

Comentaris:

El marc del menjar serveix perfectament de pretext per a pronunciar aquestes dues paràboles en les quals indirectament hi ha un atac contra els fariseus, als quals Jesús ja ha acusat d’una actuació similar (Lc 11, 43). És veritat que ja en l’Antic Testament s’aconsellava no ocupar els primers llocs (Prov 25, 6s). Però el que allí era una exhortació moral, en la paràbola de Jesús adquireix els trets de conducta propis de l’arribada del regne: qui vol entrar en ell ha de fer-se petit, no tenir pretensions de ser just. La veritable grandesa és la que tenim davant Déu. Ell assignarà a cadascun els llocs en el banquet escatològic del regne. És bo subratllar aquí el caràcter subversiu, respecte a les creences jueves, de la proposta que Jesús fa en la segona paràbola. Cal convidar als cecs i lesionats, els quals tenien prohibida l’entrada en el temple (2 Sm 5 8) per considerar que el profanaven (Lv 21 18-23). Enfront de l’orgull i l’interès personal, Jesús proclama que la humilitat és un dels valors del regne, igual que la generositat amb els pobres, que ha de tenir com a rerefons el desinterès del qual dona sabent que moltes vegades no serà correspost. Aquest banquet de Jesús es converteix així, per a la comunitat de Lucas, en prototip del comportament dels quals han compromès la seva vida pel regne.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

Els petits i necessitosos d’aquest món ens «revelen» els secrets de la grandesa, ens atorguen l’entrada en el banquet, ens acullen en el «menjar de comunió»

 Hem de convèncer-nos que «l’entrada per la porta» és un assumpte d’amor, un assumpte de relació, d’amistat personal sostinguda amb l’afecte     

  • “Feliç tu sinó poden pagar-te!”.
  • ” Amic, puja més amunt!”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Que observador vas ser, Senyor, i que oportú!

Vas advertir, la conducta, tan humana, d’hostes

i hostatgers contrastant-la amb la del teu Pare.

Dóna’m la teva capacitat d’avaluar la meva conducta a la llum

de l’actuació de Déu.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Vine, Esperit Sant,

il·lumina el meu cor per tal que pugui entendre la Paraula,

conèixer més Jesús

i fer que en la meva vida camini amb criteris evangèlics.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2022 Ed. CCS