ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE C – IV DIUMENGE D’ADVENT

13 diciembre 2021

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

IV Diumenge d’advent Cicle C (Lc 1,39-45)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Lc 1,39-45)

Per aquells dies, Maria se n’anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà; entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria el nen saltà dins les seves entranyes, i Elisabet, plena de l’Esperit Sant, cridà amb totes les seves forces: «Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d’entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà.»

Comentaris:

Trobada de Maria amb Isabel. Com que Maria ha acceptat la paraula de Déu amb fe profunda, com reconeix Isabel (Lc 1,45), demostra la seva fe a través de la caritat i visitarà la seva parenta. Maria apareix com la creient la fe de la qual contrasta amb la desconfiança de Zacaries (Lc 1,20). Aquesta trobada de les dues mares és en realitat la trobada dels dos fills. Joan inaugura la seva missió anunciant per boca de la seva mare el senyoriu de Jesús (Lc 1,43), manifestació del seu messianisme i de la seva profunda relació amb Déu (Lc 2,11). El títol de Senyor va néixer de la comunitat que havia experimentat la trobada amb el ressuscitat (Hch 2,36). Però en aquest relat Jesús és dit així, fins i tot abans del seu naixement. Una prova més que aquests esdeveniments són interpretats des de la fe de l’Església primitiva.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions

Suggeriments:

“Ja en el si matern Jesús està en camí, una actitud bàsica per al creient.”

“Déu consagra, salva a través d’una simple salutació, a través de la proximitat i de la paraula d’un altre”

  • “Qui soc jo?”
  • “Feliç tu”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor,

ajuda’m a aprofundir i a fer realitat

en mi les paraules de Maria:

“Faci’s en mi segons la teva paraula”

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2021 Ed. CCS