ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE C – III DIUMENGE DE PASQUA

28 abril 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

III DIUMENGE DE PASQUA Cicle C (Jn 21,3-19)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Jn 21,3-19)

En aquell temps, Jesús encara s’aparegué als deixebles vora el llac de Tiberíades. L’aparició fou així. Es trobaven plegats Simó Pere, Tomàs el Bessó, Natanael, de Canà de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó Pere els digué; «Me’n vaig a pescar.» Els altres li respongueren: «Nosaltres també hi venim.» Sortiren tots i pujaren a la barca, però aquella nit no pescaren res.

Quan ja clarejava, Jesús s’aturà vora l’aigua, però els deixebles no el reconegueren. Ell els digué: «Nois, no teniu res per a menjar?» Li contestaren: «No.» Els digué: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i pescareu.» Ho feren així i ja no la podien treure de tant de peix com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: «És el Senyor.» Així que Simó Pere sentí aquestes paraules, es posà la roba que s’havia tret i es llançà a l’aigua. Els altres deixebles, que eren només a uns noranta metres de terra, vingueren amb la barca, estirant la xarxa plena de peix.

Quan baixaren a terra veieren un foc, amb peix i pa coent-se sobre les brases. Jesús els diu: «Porteu peixos dels que acabeu de pescar.» Simó Pere pujà a la barca i estirà cap a terra la xarxa: hi havia cent cinquanta-tres peixos grossos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no s’esquinçà. Jesús els digué: «Veniu a esmorzar.» Cap dels deixebles no gosava preguntar-li qui era; ja ho sabien, que era el Senyor. Jesús s’acostà, prengué el pa i els el donava. Igual va fer amb el peix. Era la tercera vegada que Jesús s’apareixia als deixebles després de ressuscitar d’entre els morts.

[Després d’esmorzar, Jesús diu a Simó Pere: «Simó, fill de Joan, m’estimes més que aquests?» Ell li contesta: «Sí, Senyor; ja ho sabeu que us estimo.» Jesús li diu: «Pastura els meus anyells.» Per segona vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan, m’estimes?» Ell li contesta: «Sí, Senyor, ja ho sabeu que us estimo.» Jesús li diu: «Pastura les meves ovelles.» Per tercera vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan, m’estimes?» Pere s’entristí que Jesús li preguntés per tercera vegada si l’estimava, i li contestà: «Senyor, vós ho sabeu tot, ja ho sabeu que us estimo.» Li diu Jesús: «Pastura les meves ovelles. T’ho dic amb tota veritat: Quan eres jove, et cenyies tu mateix i anaves on volies, però a les teves velleses, obriràs les mans i un altre et cenyirà per portar-te allà on no vols.» Jesús li deia això per indicar com seria la mort amb què Pere havia de donar glòria a Déu. Després d’aquestes paraules, Jesús afegí: «Vine amb mi.»]

Comentaris:

 Jesús s’apareix en la vida quotidiana dels seus deixebles per a renovar-los la crida. Per a fer-los comprendre que, si confien en Ell, la pesca, a la que estan anomenats, serà una tasca que sobrepassi les ribes d’aquesta mar i els condueixi a tots els racons de la terra.

I mentre els deixebles tornaven a intentar pescar alguna cosa, Ell els va esperar preparant les brases, per a rostir els peixos i que poguessin esmorzar. Havien passat la nit sencera treballant sense cap resultat.

Ara en despuntar el dia han entrat de nou en la mar, confiats en la paraula de Jesús. El resultat d’aquesta pesca és extraordinari: 153 peixos. Xifra que pretén destacar, el resultat de les accions humanes quan posem la nostra confiança en el Senyor.

A continuació d’aquest menjar ens trobem el relat del preciós diàleg entre Jesús i Pedro. Acabarà aquesta escena amb una paraula clau: «Segueix-me». De nou Jesús ratifica la crida que va fer a Pedro i als seus a l’inici de la seva predicació.

Ara, seran Pedro i els deixebles els que hagin de continuar la tasca en nom de Jesús. Tres vegades Pedro té l’oportunitat de demostrar a Jesús el seu afecte incondicional. Pedro es va entristir perquè va comprendre que un dia va fallar a Jesús. Però ara li prometia que no li fallaria més. I que en el cas que tornés a caure, la qual cosa Jesús havia de saber era això: «Senyor, tu ho saps tot, tu saps que et vull«.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“Estàs disposat a fer aquest recorregut de conversió? Et deixes despertar per aquesta invitació de Jesús?”

“El Senyor et convida unir la seva vida a la teva. Ell està parlant de persones, aquelles a les quals Ell vol salvar, per la teva pesca..”

  • “T’estimo Senyor”
  • “Et segueixo”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Em sorprèn, Senyor

que hagis encarregat el teu ramat no a qui més estimaves,

sinó a qui, havent-te traït el vas obligar a confessar

en públic que t’estimava més que als seus companys.

A què esperaves per a sotmetre’m al mateix escrutini,

si vols que m’ocupi del teu ramat?

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

Ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

Font Pregaria: Evangeli al dia 2022 Ed. CCS