ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE C – CORPUS CHRISTI

13 junio 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

CORPUS CHRISTI Cicle C (Lc 9,11b-17)

 

 

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:

que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;

que ens concedeixi trobar-te en ella;

i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Lc 9,11b-17)

Un dia Jesús parlava del regne de Déu a la gent i curava els qui en tenien necessitat. Veient que començava a fer-se tard, els dotze anaren a dir-li: «Acomiadeu la gent. Que vagin a passar la nit als pobles o a les masies del voltant, i puguin trobar-hi queviures; aquí és un lloc despoblat.» Jesús els digué: «Doneu-los menjar vosaltres mateixos.» Ells respongueren: «Només tenim cinc pans i dos peixos. ¿Hem d’anar nosaltres mateixos a comprar menjar per tota aquesta gentada?» Tots plegats eren uns cinc mil homes. Ell digué als deixebles: «Feu-los seure en grups de cinquanta.» Els deixebles ho feren i tothom s’assegué. Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos, alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i els donava als deixebles perquè els servissin a la gent. Tothom en menjà tant com volgué i recolliren dotze coves de les sobres.

Comentaris:

El nostre evangeli es troba al final de la missió de Jesús a Galilea (Lc 4,14-9,50), que culmina amb la missió dels deixebles, que són els continuadors de l’obra de Jesús (9,1-6). És important, doncs, contemplar què fa i què diu Jesús en aquests capítols per saber què fer i què dir nosaltres com a deixebles aplicats. Després del nostre text, es planteja la identitat de Jesús (9,18-21); els anuncis de la passió, entre els quals queda inserit l’episodi de la Transfiguració (segueix el tema de la identitat) (9,22-45) i el començament de la gran secció de la «pujada» a Jerusalem (9,51- 19,27), que comença precisament amb la missió dels 72 (10,1-20). És important destacar que el text de la multiplicació de pans (preciosa catequesi sobre l’Eucaristia) està enmig de dues missions a realitzar: l’Eucaristia no és un «fet-en-si», sinó que està orientada com a fonament i aliment de la missió evangelitzadora.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

  • Jesús ens diu posar-nos en disposició al servei del Regne avui i aquí.
  • L’Eucaristia ha de portar-nos a preocupar-nos de les necessitats concretes del proïsme, a implicar-nos com Jesús en la missió

 

  • “Jo sóc veritable aliment”
  • “Aquest és el meu cos”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments: 

Gràcies, Senyor,

perquè vas celebrar el teu lliurament al voltant d’una taula.

Gràcies per fer dels teus amics una comunitat unida i compromesa.

Gràcies, Senyor, perquè en cada Eucaristia

uneixes teva vida a la nostra vida perquè seguim les teves petjades

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Vine, Esperit Sant,

il·lumina el meu cor per tal que pugui entendre la Paraula,

conèixer més Jesús

i fer que en la meva vida camini amb criteris evangèlics.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS