ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE B – XXV DIUMENGE DE DURANT L’ANY

13 septiembre 2021

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XXV DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle B (Mc 9, 30-37)

 

 

ORACIÓN

Creemos que estás en medio de nosotros, Padre, y en nuestro interior;

creemos que el Espíritu de tu Hijo nos impulsa.

Te pedimos que no dejamos de estar abiertos al Espíritu,

y que sepamos escuchar sus insinuaciones.

Que venga sobre nosotros tu Espíritu

que nos ayude a conocer más a tu Hijo

a través de la Palabra que ahora escucharemos.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mc 9, 30-37)

En aquell temps, Jesús i els deixebles passaven per Galilea, però Jesús no volia que ho sàpigues ningú. Instruïa els seus deixebles dient-los: «El Fill de l’home serà entregat en mans dels homes, el mataran i, un cop mort, ressuscitarà al cap de tres dies.» Ells no entenien què volia dir, però no gosaven fer-li preguntes. Arribaren a Cafar-Naüm. Un cop a casa, els preguntà: «Què discutíeu pel camí?» Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d’ells seria el més important. Aleshores s’assegué, cridà els dotze i els digué: «Si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el servidor de tots.» Després féu venir un noi, el posà al mig, el prengué als braços i els digué: «Qui acull un d’aquests nois perquè porta el meu nom, m’acull a mi, i qui m’acull a mi, no m’acull a mi, sinó el qui m’ha enviat.»

Comentaris:

La urgència del pas per Galilea no impedeix a Jesús una breu estada a la «casa» de Cafarnaüm per a impartir al grup dels dotze algunes dels molts ensenyaments que precisen encara. Li segueixen només externament. La dificultat de comunicació persisteix, perquè persisteix també la diversitat de preocupacions. Davant la discussió que ells han mantingut entre si pel camí urgeix sobretot una lliçó: la del servei. Després d’una solemne introducció narrativa, que presenten a Jesús en actitud clarament magisterial, dues sentències basten per a expressar aquesta dura exigència del discipulat. La primera assenyala on està la veritable grandesa, atacant d’arrel l’afany d’orgull i poder. Sense excepcions ni restriccions, gran és només aquell que, en actitud de servei, s’interessa pel proïsme de manera afectiva i efectiva. Queda invertit així l’ordre de valors que tantes vegades preval entre els homes. La segona, amb la presència d’un nen, símbol de l’insignificant, explicita i completa la primera. S’és gran -ve a dir-, no quan s’ocupa un lloc de rellevància, sinó quan en la vida es fa lloc per a qui no té grandesa. La raó d’això està en el fet que Jesús mateix -i Déu a través d’ell-, s’encarna en el que no gaudeix de relleu ni prestigi, en el feble i indefens.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“Hem de progressar, però no per a imposar-nos, per a estar per sobre de tots, sinó per a rebre i acollir a aquells dels qui ningú s’ocupa.”

“Som grans si ens ocupem d’aquells que no tenen prestigi, ni grandesa, dels últims d’aquesta societat.”

  • “Tu ets la nova vida”
  • “Tu ets el camí”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Gràcies, Senyor,

per interessar-te per mi,

encara que estigui tan distant de tu.

No deixis de tenir paciència amb mi.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2021 Ed. CCS