ESTUDI DE LA PARAULA | CICLE B – XXII DIUMENGE DE DURANT L’ANY

23 agosto 2021

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XXII DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle B (Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23)

Els fariseus i alguns mestres de la Llei que havien vingut de Jerusalem es van reunir entorn de Jesús,  i s’adonaren que alguns dels seus deixebles prenien els aliments amb les mans impures, és a dir, sense haver fet la cerimònia de rentar-se-les.  Cal saber que els fariseus, i en general tots els jueus, guarden la tradició dels antics i no es posen a menjar si abans no s’han rentat les mans ritualment;  i encara, quan tornen del mercat, no mengen sense haver fet les ablucions; i observen per tradició moltes altres pràctiques, com purificar amb aigua copes, gerros, safates i fins els divans on mengen.

Els fariseus, doncs, i els mestres de la Llei preguntaren a Jesús:

Com és que els teus deixebles no segueixen la tradició dels antics, sinó que mengen amb les mans impures? Ell els respongué:

Amb tota la raó Isaïes va profetitzar de vosaltres, hipòcrites, quan va escriure: » Aquest poble m’honora amb els llavis, però el seu cor es manté lluny de mi.

El culte que em donen és buit, les doctrines que ensenyen són preceptes humans.

»Vosaltres abandoneu els manaments de Déu i observeu la tradició dels homes.

Llavors Jesús tornà a cridar la gent i els deia: Escolteu-me tots i enteneu-ho bé: No hi ha res del que entra a l’home des de fora que el pugui fer impur; només allò que surt de l’home el fa impur.

Perquè de dintre el cor de l’home surten les intencions dolentes que el porten a relacions il·legítimes, robatoris, assassinats, adulteris, avarícies, maldats, trampes, llibertinatge, enveges, injúries, arrogància, insensatesa. Tot això dolent surt de dintre i fa impur l’home.

Comentaris:

El miracle de la multiplicació ha inundat l’aire amb la fragància del pa. L’arribada dels mestres de la llei i els fariseus porta, no obstant això, la pudor del legalisme més mesquí. Sembla com si les mans de Jesús, dels deixebles i de les cinc mil persones sadollades fessin olor encara a pa, mentre que les dels mestres de la llei i els fariseus, degudament rentades i purificades, acomiadessin una olor nauseabunda. Sense coratge per a enfrontar-se directament amb Jesús o amb la gent, trien als deixebles com a blanc de les seves crítiques. Per què no segueixen la tradició dels avantpassats? Jesús passa decididament al contraatac. Argumentant des de l’Escriptura (Mc 7, 6-8) i des de la praxi (Mc 7, 9-13), posa de manifest la hipocresia de la seva observança legalista i conclou amb una instrucció a la munió mitjançant unes paraules que poden qualificar-se com una de les més grans sentències de la història de les religions (Mc 7, 15). Ella estableix el principi decisiu de l’autèntica moralitat, una moralitat ancorada no en una pietat merament externa i ritualista, sinó en el cor i en la decisió conscient de l’home.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“Déu no s’acontenta amb la nostra façana, la nostra exterioritat, vol veure de quina o qui ens habita”

“Jesús es refereix al «cor» com a font de les accions humanes, on maduren les conviccions profundes”

  • “On està el teu tresor”
  • “Escolteu i enteneu”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor, que l’esperit Sant mantingui la inquietud

del meu cor per buscar i trobar el teu voler,

a cada moment i en cada persona

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup. 

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS