ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE B – VI DIUMENGE DE PASQUA

29 abril 2024

VI Diumenge de Pasqua Ciclo B (Jn 15,9-17)
PREGÀRIA
Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;
creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.
Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,
i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.
Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit
perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill
a través de la Paraula que ara escoltarem
1. LLEGEIX…

Què diu el text?
Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Jn 15,9-17)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo us estimo tal com el Pare m’estima. Manteniu-vos en l’amor que us tinc. Si observeu els meus manaments, us mantindreu en l’amor que us tinc, com jo també observo els manaments del meu Pare i em mantinc en l’amor que em té. Us he dit tot això perquè tingueu l’alegria que jo tinc, una alegria ben plena. El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu Pare. No sou vosaltres, els qui m’heu escollit. Sóc jo qui us he escollit per confiar-vos la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, un fruit que durarà per sempre. I el Pare us concedirà tot allò que demanareu en nom meu. Això us mano: que us estimeu els uns als altres.»

Comentaris:

Identificat amb Jesús i el seu missatge, el grup té la seva plena solidaritat i suport. L’amor del Pare es manifesta en el fruit que produeix la comunitat; l’activitat d’aquesta no és més que la prolongació de l’amor de Déu que ofereix vida a l’home perquè surti de la situació de mort en què es troba. Jesús proposa en una altra clau la missió de la comunitat i la condició de la seva fecunditat. En la perícopa anterior les havia exposat sota la imatge dels sarments (deixebles) que han de donar fruit (missió) per la seva unió amb la vinya (Jesús), plantada pel llaurador (el Pare). Ara canvia la imatge per la dels amics triats per col·laborar en el seu treball. És condició mantenir-se units a ell amb el vincle de l’amor. Jesús realitza els manaments del Pare, expressant així el seu amor cap a ell. Els deixebles realitzen els de Jesús, rebuts del Pare: expressen així la seva amistat amb ell i queden vinculats al Pare. Aquesta nova manera d’exposar la relació entre el Pare, ell i els deixebles lleva qualsevol ambigüitat a la vinculació expressada anteriorment sota la imatge de la vinya. Es fa per un amor que és resposta al seu, però Jesús exclou expressament l’amor i l’adhesió pròpia de servents: és amistat que arriba fins a donar la vida pels amics. La missió de la comunitat adquireix així una dimensió nova: els deixebles no l’exerceixen com a assalariats, contractats per fer el treball d’un senyor i executar les seves ordres, sinó com a amics que comparteixen la seva alegria en la tasca comuna.
2. MEDITA…
Què em diu Déu a través del text? Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“L’amor del Pare, de Jesús i ara l’amor de Crist, que és qui ens aglutina”

“Per a això vam ser cridats, no per a una acció o per a una altra, vam ser cridats per ser «testimoni fruit de l’amor»””.

– “Romaneu en el meu amor”
– “A vosaltres us dic amics”

3. COMTEMPLA I PREGA…
Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor,
en mi també hi ha un desig d’estimar i ser estimat.
Senyor, l’amor és el guió on vull escriure la nostra vida,
però l’amor no sempre és fàcil.
Senyor, ensenya’m a estimar a la teva manera,
fins i tot estimar fins a lliurar la meva vida.

4. ACTUA…
A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX…
Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES…
Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,
ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

Fuente Oración: Evangelio al día 2024 Ed. CCS