ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE B – VI DIUMENGE DE DURANT L’ANY

5 febrero 2024

VI DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle B (Mc 1,40-45)
PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;
creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.
Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,
i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.
Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit
perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill
a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mc 1,40-45)

En aquell temps, es presentà a Jesús un leprós, s’agenollà i li digué, suplicant-lo: «Si voleu, em podeu purificar.» Jesús, compadit, el tocà amb la mà i digué: «Sí que ho vull: queda pur.» A l’instant la lepra desaparegué i quedà pur. Tot seguit Jesús el va fer marxar, després de recomanar-li seriosament de no dir-ho a ningú, sinó d’anar a fer-se examinar pel sacerdot, oferir per la seva purificació el que Moisès havia ordenat i certificar que ja era pur. Però ell, així que se n’anà, començà de proclamar-ho davant la gent i de fer-ho conèixer pertot arreu, tant, que Jesús ja no podia entrar manifestament als pobles i havia de quedar-se a fora, en llocs despoblats. Però la gent venia a trobar-lo de tot arreu.

Comentaris:

L’oració rellança Jesús a la seva missió, que ara s’estén per tot Galilea. Les fronteres de Cafarnaüm queden suprimides. Però l’acció de Jesús pretén abolir tota mena de fronteres: les que divideixen els homes. Aquesta idea sembla ser la que mou l’evangelista a introduir aquí el relat de la curació d’un leprós, que, sense cap indicació de lloc ni de temps, es converteix en el vèrtex i resum dels relats de miracles narrats fins ara. El leprós era, en efecte, el marginat i segregat per antonomàsia (vegeu Lv 13, 45-46). La lepra era la major muralla social i, al mateix temps, una malaltia que només Déu podia curar (vegeu Nm 12, 13). Davant la petició humil de l’»impur», Jesús no repara en tocar l’intocable i, en lloc de quedar contaminat, comunica la seva pròpia «puresa». El segregat queda reintegrat. Qui estava abocat a la mort recupera la vida. És un gest clamorós i revelador. Encara que es pretén silenciar, resulta impossible. Qui experimenta el poder integrador i salvador de Jesús es converteix necessàriament en profeta.

2. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text? Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

Estén la mà cap a la brutícia, la malaltia i la mort … Toca l’intocable, l’exclòs perquè «vol»

Per tal de recuperar barreres, per tal que triomfi la misericòrdia hem de “voler”, voler “tocar” certes persones, éssers concrets, acostar-los les nostres mans i el nostre cor canviat

• «Si vols, pots …»
• «T’estimo … »

3. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

• Ajudeu-me, Pare, a augmentar el meu amor,
paciència i generositat.

4. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, per el que m’has revelat amb aquesta Paraula,
Ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

Font (comentari i suggeriments): http://www.siervas-seglares.org