ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE B – V DIUMENGE DE QUARESMA

13 marzo 2024

V DIUMENGE DE QUARESMA Cicle B (Jn 12,20-33)
PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;
creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.
Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,
i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.
Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit
perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill
a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

1. LLEGEIX…

Què diu el text?
Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Jn 12,20-33)

En aquell temps, alguns d’entre els grecs que havien pujat a Jerusalem per adorar Déu en ocasió de la festa, anaren a trobar Felip, que era de Bet-Saida de Galilea, i li pregaven: «Senyor, voldríem veure Jesús.» Felip anà a dir-ho a Andreu i tots dos ho digueren a Jesús. Jesús els respongué: «Ha arribat l’hora que el Fill de l’home serà glorificat. Us ho dic amb tota veritat: si el gra de blat, quan cau a terra, no mor, queda sol, però si mor, dóna molt de fruit. Els qui estimen la seva pròpia vida la perden; els qui no l’estimen en aquest món, la guarden per a la vida eterna. Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi, i s’estarà on jo m’estic. El Pare honorarà els qui es fan servidors meus. »En aquests moments em sento torbat. Què he de dir? Pare, salveu-me d’aquesta hora? No, és per arribar en aquesta hora, que jo he vingut. Pare, glorifiqueu el vostre nom.» Una veu va dir del cel estant: «Ja l’he glorificat, però encara el glorificaré.» La gent que ho sentí deia que havia estat un tro; d’altres deien que un àngel li havia parlat. Jesús els digué: «No és per mi que s’ha sentit aquesta veu, és per vosaltres. Ara és el moment que aquest món serà condemnat. Ara el sobirà d’aquest món serà expulsat, i jo, quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi.» Deia això indicant com havia de ser la seva mort.

Comentaris:

L’episodi com a tal, no conegut pels sinòptics, reflecteix la situació eclesial posterior a la partida de Jesús. L’evangeli s’obre al món grec, més enllà de les fronteres jueves. L’escena, en ser situada en el marc històric de la vida terrestre de Jesús, obliga al canvi de moviment en els seus protagonistes: són els grecs els que pugen a Jerusalem per a veure Jesús. En realitat va ser Jesús, a través dels evangelitzadors o ministres de la seva paraula, el que es va dirigir als grecs. L’evangelista té en compte no sols el temps de Jesús en què, efectivament, podien haver pujat a Jerusalem alguns grecs, jueus residents fora del seu país, per a adorar Jahvé. L’evangelista té en compte, a més, i en primer lloc, la història incipient del cristianisme quan aquest es va obrir al món grec. I quan va escriure l’autor del quart evangeli aquesta obertura havia arribat ja fins als confins de la terra, fins a Roma: els «grecs», els no jueus, havien vist Jesús, s’havien adherit a ell mitjançant l’acceptació de la nova fe.

En aquesta obertura de l’evangeli al món gentil juguen un paper decisiu Felip (Fets 8) -creiem que Felip, considerat com uns dels set «diaques» en el llibre dels Fets, és la mateixa persona que el seu homònim l’apòstol- i Andreu, de qui tenim més escasses referències. Per això són esmentats en aquest relat, perquè són els instruments de l’evangelització del món grec. Notem que en l’evangeli de Joan aquests dos apòstols apareixen també junts en el relat de la multiplicació dels pans. Són ells els que donaran «el pa de vida» als no jueus.

L’episodi és seguit per una sèrie de sentències o lògia d’encuny sinòptic. Joan té, com és habitual en ell, les seves peculiaritats: el logion o sentència sobre el gra de blat té en ell un sentit cristològic: Jesús ha de passar per la mort perquè la seva obra sigui eficaç, el mateix que el gra de blat… Tenim la mateixa metàfora en 1 Co 15 36, on té també un sentit cristià; els seguidors de Jesús han d’aplicar-se aquesta mateixa llei seguida pel Mestre: la vida a través de la mort. En els sinòptics el gra de blat és utilitzat per designar la llavor del regne (Mc 4 3-8. 26-29).

El proverbi sobre «estimar la vida i perdre-la» (Jn 12 25) té múltiples semblances amb el món sinòptic (Mc 8, 35; Lc 9, 34). En ell es refereix al sofriment dels deixebles. L’evangeli de Joan l’aplica, en primer lloc, als sofriments del Fill de l’home i, en segon lloc, als seus seguidors (Jn 15 18-21).

També és sinòptic el proverbi sobre «el servei, servir, seguir …» (Jn 12 26; vegeu Mc 8 34 s). Aquest text és més esquemàtic i omet això de «portar la creu», perquè pretén completar i explicar l’afirmat en el versicle anterior sobre «estimar la vida i perdre-la». El servidor de Jesús, el creient, ha de seguir-lo fins a la mort. I aquest seguiment fins a la mort significa també el seguiment fins a la glòria del cel (Jn 12 33).

2. MEDITA…
Què em diu Déu a través del text? Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“És l’hora de la màxima revelació, l’hora que permet «veure» el mai vist: la glòria de l’amor crucificat.”

“És l’hora de la collita, de la font, de la fecunditat, de l’ocultació, de la sepultura…”

– “El que es perd, es troba.”
– “Ha arribat l’hora”

3. COMTEMPLA I PREGA…
Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

La fe no és només mirar Jesús sinó mirar com Jesús.
Senyor, jo et miro desde la fe, canvia la meva mirada,
la meva sensibilitat, pel meu cor en el seu amor,
així podré mirar a la teva manera.

4. ACTUA…
A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX…
Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES…
Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,
ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

Font Pregaria: Evangeli al dia 2020 Ed. CCS