ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE B – IV DIUMENGE DE QUARESMA

5 marzo 2024

IV DIUMENGE DE QUARESMA Cicle B (Jn 3 14-21)
PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;
creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.
Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,
i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.
Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit
perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill
a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

1. LLEGEIX…

Què diu el text?
Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Jn 3 14-21)

En aquell temps, digué Jesús a Nicodem: «Com Moisès, en el desert, enlairà la serp, també el Fill de l’home ha de ser enlairat, perquè tots els qui creuen en ell tinguin vida eterna. Déu estima tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envià el seu Fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els qui creuen en ell no seran condemnats. Els qui no creuen, ja han estat condemnats, per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu. Déu els ha condemnat perquè, quan la llum ha vingut al món, s’han estimat més la foscor que la llum. És que no es comportaven com cal. Tothom qui obra malament té odi a la llum i es vol quedar en la foscor, perquè la llum descobriria com són les seves obres. Però els qui viuen d’acord amb la veritat sí que busquen la plena llum i que tothom vegi què fan, ja que ho fan segons Déu.»

Comentaris:

No hi ha millor síntesi de la vida cristiana. Així és el missatge joànic. Estem davant el millor resum de la teologia joànica. El millor comentari d’aquest ens l’ofereix un altre text del quart evangeli, que parla de Jesús com l’Enviat, de qui l’ha enviat i de la fe en ambdós, del judici que es realitza en l’acceptació o rebuig de la llum (Jn 12 , 44-50). L’elevació» de Jesús (Jn 3, 14) és la que constitueix el regne, regnat o senyoriu de la vida. En l’elevació a la creu va inclosa l’exaltació a la glòria. En aquesta elevació, l’evangelista Joan accentua les idees següents: la victòria sobre el príncep d’aquest món (Jn 12, 31; 14, 27-30); la participació de l’home en ella mitjançant la fe (Jn 12, 32); la mort com a pas necessari i com a aspecte parcial de l’elevació; la creu no és el lloc de la màxima humiliació, sinó un aspecte de l’elevació. En aquest evangeli el fonament de la teologia o de la reflexió teològica no és la creu, sinó el fet d’estar assegut a la dreta del Pare; Jesús apareix com el vencedor de la mort (Jn 5, 26; 14, 30) i el donador de la vida per a tots els que creuen en ell. El judici, de salut o desgràcia, es realitza en l’actitud d’acceptació o rebuig davant de Jesús (Jn 3, 18-21). En l’evangeli de Joan no hi ha un judici futur, que tindria lloc al final dels temps, a l’estil sinòptic (Mt 25, 31 ss). El judici es realitza aquí i ara per l’actitud de l’home davant el Revelador (Jn 3, 18). Déu envià el seu Fill al món perquè l’home pugui salvar-se. Déu va fer l’oferta de la vida. Oferta que continua oberta. Ha de ser acceptada en la fe. El contrari equival a l’auto-exclusió de la vida. Aquest és el judici. En resum: el regne és presentat com la vida eterna. L’accés a ell ho fa possible la fe i el sagrament, que no és eficaç sense ella.

2. MEDITA…
Què em diu Déu a través del text? Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“Qui produeix «vida eterna» és l’amor lliurement entregat, no el dolor, ni la mort.”

“Qui il·lumina i salva és l’amor viscut en cada moment com a conseqüència del lliurament, de la coherència i de l’amor a la vida”

– “Només per amor, tot per amor.”
– “L’amor no és estimat”

3. COMTEMPLA I PREGA…
Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Gràcies, Pare, pel teu amor.
Permet-me experimentar la teva misericòrdia tendra.
Pare, em reconec obra teva,
sento que m’aculls entre les teves mans bondadoses,
ets el cim de les meves alegries.
Fes-me de mi una persona creient..

4. ACTUA…
A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX…
Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES…
Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,
ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS