ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE B – II DIUMENGE DE DURANT L’ANY

8 enero 2024

II DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle B (Jn 1,35-42)
PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;
creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.
Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,
i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.
Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit
perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill
a través de la Paraula que ara escoltarem.

1. LLEGEIX…

Què diu el text?
Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Jn 1,35-42)
En aquell temps Joan estava amb dos dels seus deixebles i, fixant-se en Jesús que passava, digué: «Mireu l’anyell de Déu.» Quan els dos deixebles van sentir que Joan deia això, van seguir Jesús. Ell es girà i, en veure que el seguien, els preguntà: «Què voleu?» Ells li digueren: «Rabí», que vol dir mestre’, «on us allotgeu?» Jesús els respon: «Veniu i ho veureu.» Ells hi anaren, veieren on s’allotjava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren vora les quatre de la tarda. Un dels dos que havien sentit el que deia Joan i havia seguit Jesús, era Andreu, el germà de Simó Pere. El primer amb qui Andreu es trobà fou el seu germà Simó, i li digué: «Hem trobat el Messies», que vol dir l’Ungit’. I l’acompanyà on era Jesús. Jesús se’l mirà i li digué: «Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Quefes, que vol dir Pedra.»

Comentaris:
Aquest relat de vocació difereix profundament del que ens ofereixen els sinòptics. És un relat de vocació-testimoni, perquè el que el text ens ofereix és el descobriment que fan els deixebles de la persona de Jesús, que és el Messies, aquell del que van escriure Moisès i els profetes, Rabí, el Fill de Déu, el Rei d’Israel. La comprensió del misteri de Jesús no és qüestió d’un cop de vista, ni de l’anàlisi psicològica d’una de les seves frases. La seva vida, mort i ensenyaments han de ser considerades globalment. Unes expliquen i donen sentit a les altres, i totes elles comencen a il·luminar-se des de la pasqua. Per això ha d’afirmar-se sense embuts la inversemblança d’aquests títols cristològics en llavis dels deixebles en aquest moment. El que fa l’evangelista és traslladar a aquest primer moment el que els deixebles van descobrir posteriorment en Jesús. No hi ha frau. Únicament canvi de perspectiva. D’altra banda, aquest és un fenomen comú en l’evangeli, en el qual és imprescindible distingir sempre diversos nivells: l’històric, el cristològic, l’eclesial… Avui es troben tan harmoniosament superposats que ens fan l’efecte de constituir un sol nivell.

2. MEDITA…
Què em diu Déu a través del text? Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“Els deixebles van continuar la seva cerca, perquè això és el camí de la fe, una cerca.”

“Els grans esdeveniments, que ens omplen de sentit profund, no s’obliden mai.”

– “Què cerques?”
– “Senyor, on vius?”

3. COMTEMPLA I PREGA…
Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:
Senyor,
sóc aquí, vull fer la teva voluntat.
haig de reconèixer que en la mesura en
què m’acosto a tu puc experimentar que tu
et vas acostant a mi, com a llum, alegria i vida.
Mostra’m, amb un llenguatge que jo entengui,
que és el que vols de mi.
Sóc aquí per fer la teva voluntat.

4. ACTUA…
A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX…
Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES…
Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,
ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

Font Pregaria: Evangeli al dia 2023 Ed. CCS