ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – XXXIII DIUMENGE DE DURANT L’ANY

14 noviembre 2023

XXXIII DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle A (Mt 25,14-30)
PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;
creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.
Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,
i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.
Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit
perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill
a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

1. LLEGEIX…

Què diu el text?
Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mt 25,14-30)
En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola: «Un home que se n’anava a fora del país cridà els seus administradors i els confià els seus béns. A un li donà cinc milions, a l’altre dos i a l’altre un, segons la capacitat de cadascú, i se n’anà. [El qui n’havia rebut cinc anà de seguida a negociar-hi, i en guanyà cinc més. També el qui n’havia rebut dos en guanyà dos més. Però el qui n’havia rebut un guardà en un amagatall els diners del seu amo.] Al cap de molt temps l’amo tornà i els demanà comptes. Es presentà primer el qui havia rebut cinc milions, portà també els cinc que havia guanyat i digué: «Senyor, m’havíeu confiat cinc milions i n’he guanyats cinc més.» [L’amo li va dir: «Molt bé. Ets un administrador bo i de tota confiança. El que t’havia encomanat ho has administrat fidelment. Ara t’encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor.» Es presentà després el qui n’havia rebut dos i digué: «Senyor, m’havíeu confiat dos milions i n’he guanyats dos més.» L’amo li va dir: «Molt bé. Ets un administrador bo i de tota confiança. El que t’havia encomanat ho has administrat fidelment. Ara t’encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor.» Es presentà també el qui n’havia rebut un, i digué: «Senyor, sé que sou un home exigent, que voleu collir on no havíeu sembrat i aplegar on no havíeu escampat. Per això vaig tenir por i vaig amagar els vostres diners. Aquí teniu allò que és vostre.» L’amo li contestà: «Ets un administrador dolent i gandul. Tu sabies que vull collir on no he sembrat i aplegar on no he escampat? Doncs havies de posar al banc els meus diners, i ara podria recobrar allò que és meu amb els interessos. Preneu-li aquest milió i doneu-lo al qui en té deu, perquè als qui tenen, els donaré encara més i en tindran a vessar, però als qui no tenen, els prendré fins allò que els queda. I aquest administrador inútil, traieu-lo a fora, a la fosca.» Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents»

Comentaris:
La tercera paràbola, la dels talents, posseeix un esquema similar al de les dues anteriors. També aquí es compara l’actitud dels dos primers criats amb la del tercer. Els dos primers s’assemblen al criat fidel i assenyat i les noies previsores; el tercer, al seu torn, encarna una actitud semblant a la del criat dolent i les noies nècies. També aquí l’amo de la hisenda torna després de molt temps. L’ensenyament de Mateu segueix sent la mateixa: és cert que el Senyor triga a tornar, però el seu retorn es segur, i quan torni jutjarà els homes segons el comportament que hagin tingut en la seva absència. Probablement en el seu origen aquesta paràbola estava dirigida als jueus observants de la llei, que s’havien aferrat al seu compliment estricte, i no eren capaços d’anar més enllà. Un bon representant d’aquesta actitud és el jove ric (Mt 19, 16-22). En dirigir-se a ells amb aquesta paràbola, Jesús els retreia la seva còmoda actitud conservadora. No obstant això, els primers cristians, i sobretot la comunitat de Mateu, la van aplicar de seguida a la segona vinguda de Jesús. En la seva forma actual l’accent recau en el criat tímid. La seva actitud passiva i mandrosa contrasta amb la laboriositat dels seus dos companys. La lloança que l’amo dirigeix als primers es torna dur retret per al criat inactiu: és un criat indigne de compartir l’alegria del seu senyor, i serà llançat a fora. L’expressió a tot el que té, li donaran i en tindrà a vessar, mentre que al qui no té, li prendran fins allò que té apareix també a Mt 13, 12; i subratlla el fet que a l’hora decisiva no valdran les tripijocs ni els termes migs.

La missió dels deixebles de Jesús consisteix a fer produir la hisenda del regne que ell ha deixat a les seves mans. Però si en comptes de fer-ho es queden aturats, són com els vinyaters que no donen els fruits al seu temps. Igual que a aquells, la vinya els era arrabassada i lliurada a un poble que doni els fruits al seu temps (Mt 21, 43). Amb aquesta paràbola conclou l’exhortació que Mateu dirigeix a la seva església (Mt 24, 45-25 -30), perquè visqui amb serietat aquest temps que hi ha entre la partida de Jesús i la seva segona vinguda. Els convida a la vigilància activa, a mantenir la tensió, i a no deixar-se vèncer per la rutina, la mandra i la comoditat, perquè en l’horitzó d’aquest temps intermedi es troba la manifestació definitiva de Jesús, i el judici en el qual cadascun haurà de retre comptes de les seves accions. És una exhortació que val per als cristians de tots els temps, assetjats per les mateixes temptacions.

2. MEDITA…
Què em diu Déu a través del text? Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“No hi ha llocs tancats o situacions on la presència cristiana no es faci present”

“La manifestació de Jesús i la seva tornada en glòria, som responsables dels talents rebuts”

– “Vingui a nosaltres el teu Regne”
– “Santificat sigui el teu nom”

3. COMTEMPLA I PREGA…
Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor,
gràcies pels teus regals, gràcies pels teus dons.
Gràcies perquè m’has fet com sóc,
diferent, feliç per poder servir als meus germans,
com a mitjà per a servir-te a tu, el meu Déu.
Que la teva bondat, Senyor, m’ajudi a sentir-me
tan responsable com agraït.

4. ACTUA…
A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX…
Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES…
Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,
ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

Font Pregaria: Evangeli al dia 2023 Ed. CCS