ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – XXXII DIUMENGE DE DURANT L’ANY

7 noviembre 2023

XXXII DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle A (Mt 25,1-13)
PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;
creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.
Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,
i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.
Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit
perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill
a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

1. LLEGEIX…

Què diu el text?
Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mt 25,1-13)
En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola: «Passarà amb el Regne del cel com amb deu noies, que sortiren amb torxes a rebre l’espòs. N’hi havia cinc de prudents, i les altres cinc eren desassenyades. Les desassenyades no s’emportaren oli per a les torxes, però cadascuna de les prudents se’n proveí d’una ampolla. Com que el nuvi trigava, els vingué son, i totes s’adormiren. Ja era mitjanit quan se sentí cridar: “L’espòs és aquí. Sortiu a rebre’l.” Aquelles noies es despertaren i començaren totes a preparar les torxes. Les que no tenien oli digueren a les altres: “Doneu-nos oli del vostre, que les nostres torxes no s’encenen.” Però les prudents els respongueren: “Potser no n’hi hauria prou per a totes; val més que aneu a comprar-ne.” Mentre hi eren, arribà el nuvi, i les que estaven a punt entraren amb ell a la festa. I la porta quedà tancada. Finalment arribaren també les altres, i deien des de fora: “Senyor, Senyor, obriu-nos.” Però ell els respongué: “Us dic amb tota veritat que no us conec.” “Vetlleu, doncs, perquè no sabeu ni el dia ni l’hora.”

Comentaris:
Aquesta paràbola està molt relacionada amb la comparació precedent: les noies sensates són a les nècies, el que el servent sensat és el dolent; també aquí l’espòs triga. L’ensenyament fonamental és el mateix: cal estar preparats perquè el Senyor vindrà en el moment més inesperat. No obstant això, en aquesta segona comparació Mateu insisteix en el fet que hi ha coses que no es poden improvisar a última hora. La introducció de la paràbola indica que en el seu origen aquesta exhortació a la vigilància no es referia a l’espera de la vinguda del Senyor, sinó a la vinguda del regne: succeeix amb el Regne del cel… No obstant això, la comunitat cristiana la va aplicar a la seva nova situació. Així la interpreta també Mateu, subratllant l’inesperat de l’arribada del marit (a mitjanit) i la importància de l’assumpte (les noies descuidades no són admeses al banquet de noces. El que distingeix unes noies d’altres no és si estan en vela o dormen, sinó si estan preparades per acollir el Senyor quan una veu a mitjanit anunciï el seu retorn. l’actitud de les primeres és comparable a la de l’home assenyat que edifica la seva casa sobre la roca, mentre que les segones s’assemblen a l’home sense seny que va construir casa sobre sorra (vegeu Mt 7, 24-27). Per a Mateu, estar preparat significa escoltar i posar en pràctica les paraules de Jesús, que poden resumir-se en el manament de l’amor. el retard del retorn de Jesús no pot conduir la seva església a l’adormiment i al descuit, ni pot fer que els cristians es desentenguin dels seus compromisos. al contrari, la certesa de la seva vinguda ha impulsar-los a què es comprometin activament posant en pràctica les seves ensenyances.

2. MEDITA…
Què em diu Déu a través del text? Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“La millor manera d’esperar és viure en plenitud cada instant; no desentendre’m de res, ni de ningú…”

“La vigilància és capacitat d’acollida”

– “El Senyor és la meva llum”
– “El Senyor és la meva salvació”

3. COMTEMPLA I PREGA…
Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Estarem atents Senyor,
fins que tu siguis per a nosaltres la gran sorpresa,
corona de totes les sorpreses de la vida.
Ajuda’ns, Senyor, a no perdre la llum de la vida,
la que transforma la fosca nit en migdia.
Ajuda’ns, Senyor, a mantenir el nostre llum encès!

4. ACTUA…
A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX…
Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES…
Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,
ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

Font Pregaria: Evangeli al dia 2023 Ed. CCS