ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – XXVIII DIUMENGE DE DURANT L’ANY

9 octubre 2023

XXVIII DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle A (MT 22,1-14)
PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;
creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.
Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,
i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.
Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit
perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill
a través de la Paraula que ara escoltarem.

1. LLEGEIX…

Què diu el text?
Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (MT 22,1-14)

En aquell temps, Jesús proposà aquesta altra paràbola als grans sacerdots i als notables del poble: «Passa amb el Regne del cel com amb un rei que celebrava el casament del seu fill: envià els seus homes a avisar els convidats, però no hi volien anar. Llavors n’envià d’altres que diguessin als convidats: “Ja tinc preparat el banquet, he fet matar els vedells i l’aviram. Tot és a punt: veniu a la festa.” Però ells no en feren cas: l’un se n’anà al seu camp, l’altre als seus negocis, i altres agafaren els enviats, els maltractaren i els mataren. El rei, en veure això, s’indignà, i envià les seves tropes per exterminar aquells assassins i incendiar-los la ciutat. Mentrestant, digué als seus homes: “El banquet de casament és a punt, però els convidats no se’l mereixen. Per tant, aneu a les sortides dels camins i convideu a la festa tothom que trobeu.” Ells hi anaren, i reuniren tothom qui trobaven, bons i dolents. I la sala del banquet s’omplí de convidats.

»[Quan el rei entrà a veure els convidats, s’adonà que un home dels que eren allí no duia el vestit de festa, i li digué: “Company, com és que has entrat sense vestit de festa?” Ell va callar. Llavors el rei digué als qui servien: “Lligueu-lo de peus i mans i traieu-lo fora, a la fosca.” Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents. Els cridats són molts, però no tants els elegits.»]

Comentaris:
La tercera paràbola completa el missatge de les dues anteriors. El tema de fons segueix sent el rebuig de la invitació que Déu fa per acollir la salvació, representada ara amb una imatge freqüent en els profetes de l’Antic Testament: el banquet de noces.

En realitat Mateu ha unit aquí dues paràboles: la dels convidats al banquet (Mt 22, 1-10), i la del comensal sense vestit apropiat (Mt 22, 11-14), i ha fet del conjunt una explicació de l’entrada dels pagans a l’església, i una exhortació a la seva comunitat perquè confirmi amb obres cada dia la seva vocació cristiana. Probablement, en llavis de Jesús, la paràbola dels convidats al casament expressava el rebuig del seu missatge per part dels líders del poble, i l’acollida que li van dispensar els marginats: pecadors, prostitutes, etc. No obstant això, els primers cristians van veure també en ella l’explicació d’una nova circumstància que estaven vivint i no aconseguien comprendre: la predicació de la bona notícia era millor acollida entre els pagans que entre els jueus. Significava això que Déu havia abandonat el seu poble? No. És més aviat el poble elegit el que no ha volgut escoltar les repetides invitacions de Déu. Llavors els criats, missatgers de la bona notícia, van haver de sortir als camins del món i cridar d’altres, que ara omplen la sala del banquet. No obstant això, quan Mateu escriu el seu evangeli, aquesta església, formada per jueus i pagans, porta alguns anys de camí. Comença a aparèixer una situació nova, pròpia de cristians vells, que creuen tenir assegurada la salvació. L’evangelista vol advertir-los que no n’hi ha prou amb haver acceptat la invitació.

Per entrar al banquet del regne és necessari un estil de vida que posi en pràctica els ensenyaments de Jesús. Aquesta és l’exhortació continguda en la paràbola del comensal sense vestit apropiat. És cert que Déu ha cridat a tots a participar en el banquet del regne, però només hi seran admesos aquells que hagin respost a la invitació canviant el seu estil de vida. L’exhortació de Mateu es dirigeix a tots els cristians confiats en els seus privilegis, per dir-los que la resposta a la crida de Déu és nova cada dia, i cada dia ha de ser viscuda posant en pràctica la voluntat del Pare.

2. MEDITA…
Què em diu Déu a través del text? Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“La presentació del Regne és com un banquet, símbol per excel·lència d’alegria, convivència, trobada, comunió i intimitat”

“No és possible estar en el banquet i viure amb el cor fora de Déu”

– “Veniu al banquet”
– “Vingui a nosaltres el teu Regne”

3. COMTEMPLA I PREGA…
Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Escolto, Senyor,
que m’estàs cridant una altra vegada.
Em convides a les noces del teu fill, al banquet del regne.
Gràcies, Senyor, per la teva invitació;
perquè m’has triat per a establir el teu regne de justícia,
d’amor i de pau.
Compta amb mi, Senyor!

4. ACTUA…
A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX…
Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES…
Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,
ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS