ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – XX DIUMENGE DE DURANT L’ANY

14 agosto 2023

Proposta de Lectio Divina personal (o en grupo)

XX DIUMENGE DE DURANT L’ANY Ciclo A (Mt 15,21-28)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mt 15,21-28)

En aquell temps, Jesús es retirà a la regió de Tir i de Sidó, i sortí d’allà una dona cananea cridant: «Senyor, fill de David, compadiu-vos de mi: la meva filla està endimoniada.» Jesús no li contestà ni una paraula, però els deixebles li demanaven: «Despatxeu-la d’una vegada: només fa que seguir-vos i cridar.» Jesús els respongué: «Únicament he estat enviat a les ovelles perdudes del poble d’Israel.» Ella vingué, es prosternà i digué: «Senyor, ajudeu-me.» Jesús li respon: «No està bé de prendre el pa dels fills per tirar-lo als cadells.» Ella li contestà: «És veritat, Senyor, però també els cadells mengen les engrunes que cauen de la taula dels amos.» Llavors Jesús respongué: «Dona, quina fe que tens! Que sigui tal com vols.» I a l’instant es posà bona la seva filla.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

L’oposició dels fariseus i mestres de la llei fa que Jesús es retiri i es dirigeixi a territori pagà (Tir i Sidó), per fer arribar la salvació als seus habitants. El relat del miracle realitzat per Jesús s’ha convertit per a Marc, i més per a Mateu, en un motiu per mostrar l’arribada de l’evangeli als pagans. L’apel·latiu de cananea, que Mateu dóna a la dona, designa en l’Antic Testament els pagans; i el mateix passa amb la paraula gos, que els jueus aplicaven de manera despectiva als que no pertanyien al poble elegit. Mateu subratlla el diàleg entre Jesús i aquesta dona pagana, que per tres vegades sol·licita la seva ajuda, reconeixent-lo de paraula com a Fill de David (Mt 15, 22), i adorant-lo com a Déu (Mt 15, 25). En aquest diàleg va apareixent progressivament la intercessió dels deixebles, l’objecció de Jesús, enviat només a les ovelles d’Israel, el tema del pa, relacionat amb els relats de la multiplicació, i sobretot la fe d’aquesta dona, que contrasta amb el rebuig i la incomprensió del seu poble. Aquesta fe és, precisament, la que fa possible el miracle.

A través d’aquest relat, Mateu respon a una situació concreta de la seva comunitat. S’adreça als sectors que acceptaven amb dificultat l’entrada dels pagans a l’església, i recolzaven la seva postura en les paraules de Jesús: Déu m’ha enviat només a les ovelles perdudes de la casa d’Israel. Els recorda que Jesús també es va acostar als pagans i va descobrir en ells una fe exemplar (vegeu Mt 8, 10), anunciant amb aquelles trobades la conversió a la fe de tots els pobles i la seva entrada a l’església (Mt 8, 11- 13; 28, 16-20).

Suggeriments:

  • “Hem d’aprendre a obrir les portes, els horitzons i el cor al diferent”
  • “Hem d’apropar-nos als «no creients» i fer una lectura creient de les seves necessitats”

 

– “Fill de David”

– “Que passi el que demanes”

  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Sento la meva petitesa i la meva debilitat, però tu,

Senyor, pots fer grans coses amb elles.

Augmenta la meva Fe!

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

Ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS