ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – XIX DIUMENGE DE DURANT L’ANY

7 agosto 2023

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XIX DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle A (Mt 14,22-33)

 

 

PREGÀRIA

Ajuda’m, Pare, a confiar realment en la teva força i en la teva ajuda.

Ajuda’m a creure que pots fer de mi una persona nova,

testimoni coherent i alegre de la teva presència en la meva vida.

Ajuda’m a estar atent a la Paraula que ara vaig a meditar

i a les possibles crides que em facis a través d’ella.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mt 14,22-33)

Quan la gent hagué menjat, Jesús obligà els deixebles a pujar tot seguit a la barca i avançar-se-li cap a l’altra riba, mentre ell acomiadava la gent. Després d’acomiadar tothom, pujà tot sol a la muntanya per pregar. Al vespre encara era allà tot sol. La barca ja s’havia allunyat bon tros de terra, però les ones la destorbaven d’avançar, perquè el vent era contrari. Passades les tres de la matinada, Jesús hi anà caminant sobre l’aigua. Quan els deixebles el veieren, s’esveraren pensant que era una fantasma, i cridaren de por. Però Jesús els digué de seguida: «No tingueu por, que sóc jo.» Pere li digué: «Senyor, si sou vós, maneu-me que vingui caminant sobre l’aigua.» Jesús contestà: «Ja pots venir.» Pere baixà de la barca, es posà a caminar sobre l’aigua i anà on era Jesús. Però en adonar-se del vent que feia, s’acovardí i començà d’enfonsar-se. Llavors cridà: «Senyor, salveu-me.» A l’instant Jesús li donà la mà i li digué: «Quina poca fe! Per què dubtaves?» I quan hagueren pujat a la barca, el vent amainà. Els qui eren a la barca es prosternaren i deien: «Realment sou Fill de Déu.»

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Les dues modificacions que introdueix Mateu sobre el relat paral·lel de Marc (l’episodi de Pere, i el reconeixement final dels seus deixebles), imprimeixen a aquest relat un toc clarament eclesial i un valor simbòlic. La barca en què es troben els deixebles és en realitat l’església, assetjada a la nit per vents contraris i sacsejada per les ones. El desconcert inicial dels deixebles: és un fantasma, es converteix al final en una confessió de fe: veritablement ets Fill de Déu; la mateixa que farà Pere en nom dels dotze (Mt 16,16), i el centurió pagà al peu de la creu (Mt 24,57). Aquesta confessió és fruit de la trobada personal amb Jesús, que es manifesta com Déu: Jo sóc (Ex 14 mar). El relat descriu, doncs, el procés de trobada amb Jesús que tots els deixebles han de viure personalment. L’episodi de Pere (Mt 14,28-31), que només es troba en aquest evangeli, revela la importància que té aquest apòstol en el primer evangeli.

En Mateu Pere apareix com a portaveu del grup dels dotze (Mt 15,15; 16, 16; 26 -33), rep una instrucció de Jesús en privat (Mt 17, 24-27), i l’encàrrec d’una tasca singular a l’església (Mt 16, 17-19). En aquest passatge que comentem, apareix com a model de tots els creients, que es debaten entre la confiança i la por que provoquen les adversitats. Sens dubte la presència singular de Pere en aquest evangeli es deu a l’influx de l’apòstol en les comunitats cristianes de Síria, a les quals es dirigeix ​​Mateu. Pere era per a ells el gran mestre, i representava un punt de trobada per a les diverses tendències i grups de la comunitat. El relat de la tempesta calmada conté un ensenyament dirigit a la comunitat cristiana de tots els temps, perquè afronti amb valentia, com Pere, el risc de la trobada amb Jesús; i perquè, sentint sempre la seva presència, no vacil·li ni tingui por davant les dificultats que l’assetgen.

Suggeriments:

  • “La Pregària derrota la por, allibera de tot el que ens pesa”
  • “Senyor, ensenyeu-nos el secret de la teva ingravidesa, de la teva seguretat, de la teva Fe”

 

– “Ànim, sóc jo, no tingueu por!”

– “Per què has dubtat?”

  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Et necessito Senyor, en la meva barca, en la meva vida.

No em deixis dubtar mai que estic en les teves mans,

que ets Tu qui em sosté.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

Ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS