ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – XIV DIUMENGE DE DURANT L’ANY

3 julio 2023

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XIV DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle A (Mt 17,1-9)

 

 

PREGÀRIA

Ajuda’m, Pare, a confiar realment en la teva força i en la teva ajuda.

Ajuda’m a creure que pots fer de mi una persona nova,

testimoni coherent i alegre de la teva presència en la meva vida.

Ajuda’m a estar atent a la Paraula que ara vaig a meditar

i a les possibles crides que em facis a través d’ella.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mt 17,1-9)

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, els dugué dalt una muntanya alta i es transfigurà davant d’ells. La seva cara es tornà resplendent com el sol, i els seus vestits, blancs com la llum. També se’ls aparegueren Moisès i Elies, que conversaven amb ell. Pere va dir a Jesús: «Senyor, que n’estem, de bé, aquí dalt! Si voleu, hi faré tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.» Encara no havia acabat de dir això quan els cobrí un núvol lluminós, i del núvol estant una veu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo.» En sentir-ho, els deixebles, esglaiats, es prosternaren de front a terra. Jesús s’acostà, els tocà i els digué: «Aixequeu-vos, no tingueu por.» Ells alçaren els ulls i no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no diguessin res a ningú d’aquella visió fins que el Fill de l’home no hagués ressuscitat d’entre els morts.

Comentaris:

El relat de la transfiguració revela als ulls dels deixebles el veritable rostre de Jesús. Mateu reelabora el text de Marc subratllant alguns elements que anticipen la seva manifestació gloriosa en la resurrecció: la cara brillava com el sol i els seus vestits es van tornar blancs com la llum (Mt 17,2).

Ell és el Fill de l’home que apareixerà un dia revestit de glòria (Dn 10). És la plenitud de la llei i dels profetes, personificats aquí per Moisès i Elies. La veu del cel confirma que és el Fill estimat de Déu (Is 42,1), i el profeta a qui tots han d’escoltar (Dt 18,15). Aquesta manifestació de Jesús està relacionada amb la del seu baptisme (Mt 3,13-17). En ambdues apareix com el servent sofrent, la destinació de mort del qual és, en realitat, el seu camí cap a la resurrecció (Mt 17,9).

Aquest relat, situat immediatament després del primer anunci de la passió, conté també una paraula d’ànim per als deixebles, que han de seguir Jesús per aquest mateix camí d’entrega i d’oblit d’un mateix (Mt 16, 24-28).

El Senyor s’acosta a ells i els diu: Aixequeu-vos, no tingueu por (Mt 17,7): una paraula d’ànim per reforçar la seva fe vacil·lant, posada en crisi davant la perspectiva de la creu. El diàleg posterior (Mt 17,10-13) s’ha de situar en el context de la polèmica que sostenien els jueus i els primers cristians. La tradició jueva afirmava que Elies anunciaria l’arribada del Messies, i negaven que Jesús fos el Messies, perquè Elies no havia vingut. Per als cristians Joan el baptista havia encarnat el paper d’Elies (vegeu Mt 11, 14).

Els jueus no només no l’havien reconegut com a tal, sinó que l’havien mort, i el mateix faran amb Jesús. Mateu insisteix al final en la comprensió dels deixebles. La fe en Jesús i la comprensió de les seves paraules són els trets que caracteritzen el veritable deixeble en aquest evangeli. A través dels deixebles Mateu proposa a la seva comunitat un model a seguir, perquè també ells es col·loquin darrere de Jesús amb un cor obert i una fe incondicional.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

La veu del núvol: «Aquest és el meu Fill estimat… Escolteu-lo». Només el puc escoltar seguint-lo, tenint-lo a prop, caminant al costat d’Ell, darrere d’Ell, pel mateix camí, en proximitat…

  • D’on parteixes i on vas?
  • Cap a qui t’encamines?
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

  • Pare bo, que el meu cor estigui sempre

  ple de la llum i la bellesa del teu Fill i que les meves

  obres vessin d’amor als altres.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Jesús, alegria nostra,

que la teva continuada presència enmig nostre

ens condueixi a lliurar les nostres vides als més petits.

Tot i que sovint t’oblidem i t’ignorem,

el teu amor és més fort que la nostra incertesa,

i roman dins nostre

invocant constantment el teu Esperit Sant

perquè ens obri els ulls i ens faci homes i dones nous.

 

Font (comentari i suggeriments): http://www.siervas-seglares.org